Kliknij, aby wejść do sklepu
BUHAJE Z POLSKIEJ HODOWLI SONET ET
Indeks gPF 162 | PL005501913026

Ogłoszenie Zarządu Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Szanowni Państwo
udziałowcy SHiUZ Sp. z o.o. w Bydgoszczy

U W A G A ! Dotyczy tylko udziałów nabytych odpłatnie!

Zarząd Spółki Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy niniejszym informuje, że każdy Udziałowiec, który nabył udziały Spółki od Skarbu Państwa nie ma już obowiązku dostarczenia pisemnego oświadczenia informującego o liczbie posiadanych udziałów oraz transakcjach zbycia, obciążenia lub zastawienia nabytych udziałów.

Zobowiązanie wynikające z § 5 ust. 4 umowy zbycia udziałów Spółki dotyczące złożenia oświadczenia ustało następująco:

– dla osób, które nabyły udziały w roku 2011 z dniem 31.12.2021 roku (czas złożenia oświadczenia w terminie do dnia 31.01.2022 roku);

– dla osób, które nabyły udziały w roku 2012 z dniem 31.12.2022 roku (czas złożenia oświadczenia w terminie do dnia 31.01.2023 roku).

Z poważaniem
Zarząd SHiUZ Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Scroll to top
1