Kliknij, aby wejść do sklepu Cena: 20zł+VAT
BUHAJ MIESIĄCA LIPCA SKAUT
Indeks gPF 146 | PL005516568563

Ogłoszenie Zarządu Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. o wypłacie dywidendy za 2020 rok

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w dniu 05 lipca 2021r. podjęło uchwałę nr 6/2021 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. przeznaczając na dywidendę dla udziałowców kwotę 1.086.210,00 zł, tj. 3,00 zł brutto na jeden udział.

Uprawnionymi do dywidendy są udziałowcy, którym przysługiwały udziały w dniu powzięcia uchwały o przeznaczeniu zysku, tj. w dniu 05 lipca 2021 roku (dzień dywidendy).
Zgromadzenie Wspólników Spółki Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. ustaliło termin wypłaty dywidendy za rok 2020 do 31 grudnia 2021r.
Suma dywidendy przypadająca na udziałowca jest iloczynem liczby posiadanych przez niego udziałów oraz kwoty 3,00 zł brutto.

Do pobrania:
Regulamin w sprawie wypłaty dywidendy (.pdf)
Dyspozycja wypłaty dywidendy za rok 2020 (osoba fizyczna) (.pdf)
Dyspozycja wypłaty dywidendy za rok 2020 (osoba prawna) (.pdf)

Scroll to top
1