Kliknij, aby wejść do sklepu Cena: 20zł+VAT
BUHAJ MIESIĄCA LIPCA SKAUT
Indeks gPF 146 | PL005516568563

O polskim rolnictwie w uroczym Ciechocinku

Mariusz Wykrzykowski, członek Zarządu SHiUZ, miał zaszczyt uczestniczyć w Otwartym Forum Rolników Pomorza i Kujaw w Ciechocinku

W Ciechocinku odbyło się XI Forum Rolników Pomorza i Kujaw z udziałem gości specjalnych: Pani Haliny Szymańskiej, szefa Kancelarii Prezydenta RP, oraz Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego, ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Na spotkanie przybyli także parlamentarzyści: senator, Pan Józef Łyczak oraz posłowie: Pan Paweł Skutecki i Pan Paweł Szramka. Władze samorządowe województwa kujawsko-pomorskiego reprezentował Pan Ryszard Bober, przewodniczący Sejmiku.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele związków producentów sektora upraw i hodowli zwierząt oraz reprezentanci instytucji i firm działających na rzecz rolnictwa.

W konferencji miał zaszczyt uczestniczyć Pan Mariusz Wykrzykowski, członek Zarządu Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt.  

Spotkanie w Ciechocinku było poświęcone bieżącej sytuacji w branży. Uczestnicy mogli wysłuchać informacji przekazywanych przez Panią Halinę Szymańską oraz Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego i Pana Ryszarda Bobera oraz mieli rzadką okazję uzyskiwania od nich bezpośrednio odpowiedzi na zadawane pytania.

Dziękujemy wszystkim za spotkanie. Przyjemna, wiosenna pogoda, która towarzyszyła konferencji i miejsce, czyli uzdrowisko słynne na całą Polskę i nie tylko, niech także będą znakiem tego, że  przyczyni się ona do poprawy kondycji i pomoże w rozwoju branży rolnej i hodowlanej w województwie kujawsko-pomorskim.

Halina Szymańska, szef Kancelarii Prezydenta RP Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi Paweł Szramka, poseł Józef Łyczak, senator
Paweł Skutecki, poseł Ryszard Bober, przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Forum Rolników Pomorza i Kujaw, Ciechocinek 2019 Forum Rolników Pomorza i Kujaw, Ciechocinek 2019
Forum Rolników Pomorza i Kujaw, Ciechocinek 2019 Forum Rolników Pomorza i Kujaw, Ciechocinek 2019 Forum Rolników Pomorza i Kujaw, Ciechocinek 2019 Forum Rolników Pomorza i Kujaw, Ciechocinek 2019
Forum Rolników Pomorza i Kujaw, Ciechocinek 2019 Forum Rolników Pomorza i Kujaw, Ciechocinek 2019 Forum Rolników Pomorza i Kujaw, Ciechocinek 2019 Forum Rolników Pomorza i Kujaw, Ciechocinek 2019
Forum Rolników Pomorza i Kujaw, Ciechocinek 2019 Forum Rolników Pomorza i Kujaw, Ciechocinek 2019 Forum Rolników Pomorza i Kujaw, Ciechocinek 2019 Forum Rolników Pomorza i Kujaw, Ciechocinek 2019
Forum Rolników Pomorza i Kujaw, Ciechocinek 2019 Od lewej: Janusz Polak, dyrektor Centrum Organizacji Imprez, Zofia Kozłowska, przewodnicząca Kapituły Konkursu >>Rolnik Pomorza i Kujaw<<,  Roman Lewandowski, prezes Stowarzyszenia Producentów Ziemniaka Przemysłowego Forum Rolników Pomorza i Kujaw, Ciechocinek 2019 Forum Rolników Pomorza i Kujaw, Ciechocinek 2019
Forum Rolników Pomorza i Kujaw, Ciechocinek 2019 Forum Rolników Pomorza i Kujaw, Ciechocinek 2019 Forum Rolników Pomorza i Kujaw, Ciechocinek 2019 Forum Rolników Pomorza i Kujaw, Ciechocinek 2019
Forum Rolników Pomorza i Kujaw, Ciechocinek 2019 Forum Rolników Pomorza i Kujaw, Ciechocinek 2019 Forum Rolników Pomorza i Kujaw, Ciechocinek 2019 Forum Rolników Pomorza i Kujaw, Ciechocinek 2019
Forum Rolników Pomorza i Kujaw, Ciechocinek 2019 Forum Rolników Pomorza i Kujaw, Ciechocinek 2019 Forum Rolników Pomorza i Kujaw, Ciechocinek 2019 Forum Rolników Pomorza i Kujaw, Ciechocinek 2019
Scroll to top
1