Kliknij i skorzystaj z promocji Cena: 50zł+VAT
BUHAJE Z POLSKIEJ HODOWLI SUKCES
Indeks gPF 156 | PL005516568549

O genomice bez tajemnic

W Jeżewie Starym w siedzibie Podlaskiego Związku Hodowców i Producentów mleka odbyła się konferencja „Nowoczesne metody w pracy hodowlanej”

W Jeżewie Starym, w siedzibie Podlaskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka odbyła się konferencja pt. „Nowoczesne metody w pracy hodowlanej”. Wykłady dla hodowców poprowadzili: prof. Tomasz Strabel, dyrektor Centrum Genetycznego PFHBiPM, dr Tomasz Krychowski, doradca PFHBiPM, Mieczysław Kopiczko, selekcjoner PFHBiPM, oraz Bogdan Godlewski, specjalista ds. hodowli SHiUZ Bydgoszcz. Moderatorem spotkania była Teresa Piechowska, dyrektor ds. hodowli PFHBiPM.

Bogdan Godlewski przedstawił aktualny “Program oceny i selekcji buhajów” realizowany przez Stację Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

Na szkolenie przybyło ok. stu hodowców z Podlasia, którzy z zainteresowaniem wysłuchali wykładów. Każdą prezentację kończyły liczne pytania od słuchaczy, na które wnikliwie odpowiadali wykładowcy. Szkolenie zakończyło się praktyczną prezentacją zgenomowanych krów i jałowic w oborze Pana Pawła Kuleszy w miejscowości Rębiszewo Zegadły. Hodowcy wymieniali się także doświadczeniami z codziennej pracy hodowlanej.

Krzysztof Banach, prezes Podlaskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka, otwiera konferencję i wita przybyłych hodowców Teresa Piechowska, dyrektor ds. hodowli PFHBiPM dr Tomasz Krychowski
prof. Tomasz Strabel, dyrektor Centrum Genetycznego PFHBiPM Mieczysław Kopiczko, PFHBiPM Bogdan Godlewski, SHiUZ Bydgoszcz
Tomasz Krychowski, Teresa Piechowska, Wiesław Kulesza
Uczestnicy konferencji w gospodarstwie Pawła Kuleszy w miejscowości Rębiszewo Zegadły
Scroll to top
1