Kliknij, aby wejść do sklepu Cena: 126zł+VAT
BUHAJ Z POLSKIEJ HODOWLI SPARTANIN ET
Indeks gPF 161 | PL005473584552

Nowoczesne technologie w hodowli

W dniu 24 listopada współorganizowaliśmy konferencję o nowoczesnych technologiach w produkcji bydła mlecznego w Minikowie

W dniu 24 listopada w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego uczestniczyliśmy – jako jeden ze współorganizatorów – w konferencji pod hasłem: Nowoczesne technologie w produkcji bydła mlecznego. Głównym organizatorem spotkania był Kujawsko-Pomorski Związek Hodowców Bydła Mlecznego, który reprezentował Pan Piotr Depta, prezydent Związku.

Salę konferencyjną ośrodka w Minikowie wypełnili licznie przybyli hodowcy oraz młodzież ze szkół rolniczych, aby z dużym zainteresowaniem wysłuchać bardzo merytorycznych i praktycznych prezentacji.

Pierwszym z prelegentów był Pan Arend Jan Hendriks, który opowiadał o własnych doświadczeniach w wykorzystaniu robotów udojowych w gospodarstwie oraz zapewnianiu krowom dobrostanu, dowodząc, że to się po prostu opłaca.

Duże zainteresowanie wśród słuchaczy wzbudził jak zwykle dr Zbigniew Lach, który tym razem skupił się na ekonomicznych aspektach rozrodu krów na fermie mlecznej – ostrzegając przed kosztownymi błędami, jakie hodowcy mogą popełniać, oraz wskazując na bardzo konkretne zyski z niewielkich korekt czy usprawnień w planowaniu i przeprowadzaniu inseminacji.

Dr inż. Andrzej Kaczor przedstawił prezentację nt. właściwych warunków utrzymania i pomieszczeń dla cieląt.

Spotkanie zakończyło losowanie upominków dla uczestników. 

Śledzenie na bieżąco nowinek technologicznych i najnowszych opracowań naukowych oraz wymiana najlepszych praktyk między hodowcami to gwarancja zyskowność i konkurencyjność polskiej hodowli. Dziękujemy wszystkim za udział.

Piotr Depta, prezydent Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Bydła Lidia Lewandowska, zastępca dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Arend J. Hendriks, HENDRIPOL Wykład prowadzi dr Zbigniew Lach
Scroll to top
1