Kliknij, aby wejść do sklepu Cena: 126zł+VAT
BUHAJ Z POLSKIEJ HODOWLI SPARTANIN ET
Indeks gPF 161 | PL005473584552

Nowa lokalizacja ODR i Izby Rolniczej w Olecku

Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Izba Rolnicza w Olecku przeniosły swoje siedziby do budynku SHiUZ Oddz. w Olecku

Z przyjemnością chcemy Państwa poinformować, że od dnia 14-tego lutego Oddział w Olecku Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz oleckie Biuro Powiatowe Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej mają nowe siedziby mieszczące się w Olecku przy Al. Zwycięstwa 10 – w budynku SHiUZ Oddział w Olecku.

Na uroczyste otwarcie nowej lokalizacji przybyli parlamentarzyści i przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych: Pan Jerzy Małecki, poseł, Pan Sławomir Sadowski, wicewojewoda warmińsko-mazurski, Pan Karol Sobczak, burmistrz Olecka z Panią Sylwią Wieloch, zastępcą burmistrza. Otwarcie uświetnili swoją obecnością księża: Krzysztof Zubrzycki, redaktor naczelny” Martyrii” oraz proboszcz Waldemar Barnak. Obecna była także reprezentacja służb mundurowych. W czasie wydarzenia nie mogło zabraknąć instytucji działających na rzecz rolnictwa, z ramienia których przybyli: Pan Leszek Potorski, dyrektor ARiMR Olsztyn, Pan Łukasz Bartkowski, zastępca dyrektora ARiMR Olsztyn, Pan Krzysztof Krasowski, kierownik ARiMR Biura w Olecku, Pan Grzegorz Kierozalski, dyrektor KOWR Oddział Olsztyn, Pan Marcin Wiszniewski, kierownik placówki KRUS w Olecku. Sektor hodowli bydła i mleczarstwa reprezentował Pan Andrzej Steckiewicz, prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego oraz Pan Jerzy Skorupski, prezes Spółdzielni Mleczarskiej w Olecku.

Gospodarzami wydarzenia byli: Pan Damian Godziński, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztnie, Pani Sonia Solarz-Taciak, zastępca dyrektora WMODR, Pan Robert Nowacki, dyrektor WMODR Oddział w Olecku. Ze strony Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej przybył jej prezes, Pan Jan Heichel, oraz Pan Mirosław Borowski, wiceprezes Izby, wraz z Panem Dawidem Bondarenko, kierownikiem Biura w Olecku.

Stację Hodowli i Unasieniania Zwierząt reprezentowali: Pan Grzegorz Wojtkielewicz, dyrektor ds. doradztwa i szkoleń i Pan Marcin Oszczapiński, dyrektor ds. kontaktów zagranicznych.

Cieszymy się, że dogodna lokalizacja i przestronne budynki oleckiego Oddziału SHiUZ Bydgoszcz mogą odtąd służyć innym instytucjom z branży rolnej i hodowlanej.

Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt od zawsze korzystała w swojej działalności z nowych technologii. Oprogramowanie i komputery kolejnych generacji oraz coraz szybsze łącza internetowe dają zupełnie nowe możliwości w optymalizowaniu procesów gromadzenia, przesyłu i analizy danych hodowlanych, dystrybucji nasienia i ewidencji zabiegów unasieniania. Pozwala to przenosić w coraz większym zakresie naszą pracę do pamięci komputerów i zaprzęgać do niej moc procesorów. Obok tego wdrożyliśmy w ostatnich latach technologie genomiczne w ocenie buhajów. Generuje to oszczędności, usprawnia działalność, ale także zmniejsza zapotrzebowanie na metraż pomieszczeń i budynków. W efekcie czego możemy je udostępniać innym podmiotom.

Pragniemy wyrazić nadzieję, że – także dzięki wieloletniej, bardzo dobrej współpracy ze SHiUZ-em –  adres “Al. Zwycięstwa 10 w Olecku” stanie się bardzo dobrą wizytówką dla ważnych, rolniczych instytucji: Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.

Życzymy, by nowa lokalizacja pozwalała cieszyć się pomyślnością i dalszym rozwojem.

Przecięcie wstęgi w czasie uroczystego otwarcia nowych siedzib: Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddziału w Olecku oraz Biura Powiatowego Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Robert Nowacki, dyrektor WMODR Oddział w Olecku Otwarcie nowych siedzib ODR i Izby Rolniczej w Olecku Od lewej: Sławomir Sadowski, wicewojewoda, Robert Nowacki, dyrektor WMODR Oddział w Olecku
Głos zabiera Robert Nowacki, dyrektor WMODR Oddział w Olecku. Otwarcie nowej siedziby ODR w Olecku Od lewej: Jan Heichel, prezes WMIZR, Robert Nowacki, dyrektor WMODR Oddział w Olecku  Od lewej: Andrzej Steckiewicz, prezes WMZHBM, Robert Nowacki, dyrektor WMODR Oddział w Olecku Od lewej: Damian Godziński, dyrektor WMODR w Olsztynie, Robert Nowacki, dyrektor WMODR Oddział w Olecku
Od lewej: Grzegorz Wojtkielewicz, dyrektor ds. doradztwa i szkoleń SHiUZ Bydgoszcz O. w Olecku, Robert Nowacki, dyrektor WMODR Oddział w Olecku Od lewej: Robert Nowacki, dyrektor WMODR Oddział w Olecku, Zdzisław Kamiński, emerytowany dyrektor ODR Oddział w Olecku Okolicznościowy wykład z okazji uroczystego otwarcia nowej siedziby ODR w Olecku Otwarcie nowych siedzib ODR i Izby Rolniczej w Olecku
Scroll to top
1