Kliknij, aby wejść do sklepu
BUHAJE Z POLSKIEJ HODOWLI SONET ET
Indeks gPF 162 | PL005501913026

Nowa jakość w produkcji nasienia buhajów

Miło nam zakomunikować, że prawdopodobnie jako pierwsza z polskich firm produkujących nasienie buhajów, włączyliśmy aparaturę CASA w nasz system produkcji, kontrolę jakości i monitoring.

CASA – Computer Assisted Semen Analysis czyli Komputerowy System Wspomagania Analizy Nasienia rozwijał się i znany jest od 40 lat. Dzięki postępowi w urządzeniach do przechwytywania obrazu z mikroskopu, ogromnemu wzrostowi mocy obliczeniowej w połączeniu z niesamowitą redukcją rozmiaru komputerów, nowymi językami  programowania i rozszerzaniem algorytmów ich przydatność właśnie teraz nabiera zupełnie nowego wymiaru. Pozwala na bieżącą, obiektywną ocenę ejakulatu zarówno po pobraniu jak i po przechowywaniu (rozmrożeniu). Co ciekawe, odbywa się to przy jednoczesnym braku zmian w podstawowych pojęciach dotyczących identyfikacji plemników i ich wzorów ruchu.

SHiUZ Bydgoszcz od lat korzysta z systemu CASA przy badaniu nasienia knurów. Wprowadzenie tej technologii było oczywiste ze względu na wrażliwość jaka cechuje nasienie knurów i obserwowane w naszej rzeczywistości wady i nieprawidłowości mające wpływ na skuteczność unasieniania. Rzeczywistość, postęp hodowlany oraz rosnące wymagania co do standardów produkcji nasienia sprawiły, że nasza firma dostrzegła konieczność wprowadzenia tej technologii również w badaniu nasienia buhajów i dokonania niezbędnych inwestycji.

Miło nam zakomunikować, że prawdopodobnie jako pierwsza z polskich firm produkujących nasienie buhajów, włączyliśmy CASA w nasz system produkcji, kontrolę jakości i monitoring.

Upraszczając – maszyna jest mikroskopem wyposażonym w kamerę połączoną z komputerem z oprogramowaniem opracowanym i udoskonalonym dzięki wieloletnim sugestiom użytkowników – naukowców i praktyków-„producentów nasienia”. Współcześnie to światowy standard w wyposażeniu laboratoriów – takie standardy ma nasz partner spółdzielnia Genes Diffusion i do tych standardów dążymy w produkcji nasienia na terenie Polski.

System CASA w Laboratorium Produkcji Nasienia Buhajów SHiUZ Bydgoszcz Oddział w Olecku

System pozwala oceniać parametry ruchliwości plemników m.in.: drogę przebytą przez plemnik ruchem prostoliniowym w jednostce czasu, całkowitą drogę odbytą przez plemnik w jednostce czasu oraz amplitudę bocznych wychyleń główki. Ponadto oceniana jest morfologia plemników. Plemniki są mierzone i na tej podstawie określane są ich cechy morfologiczne (długość główki, jej szerokość, obwód oraz powierzchnia, długość witki i jej wyprostowanie, kropla protoplazmy i jej oddalenie od główki). Analiza systemu CASA jest bezstronna i wyklucza czynnik ludzki związany z oceną wizualną dokonywaną przez laboranta. Program analizuje nawet ruch plemnika wykonywany podczas zapłodnienia, tzw. ruch kołyszący, którego ocena pod mikroskopem jest niemożliwa. Dzięki temu wiemy, jaka jest potencjalna płodność nasienia. Wszystkie dane są przesyłane do naszego oprogramowania, a opracowane narzędzie pomaga technikom laboratorium podjąć decyzję o przechowywaniu nasienia lub jego odrzuceniu. Technologia pozwala nam na zebranie nieporównywalnie dokładniejszej informacji niż przy użyciu prostego mikroskopu. Odbywa się to z pominięciem ryzyka ludzkiego błędu przy jednoczesnej lepszej precyzji danych i może też odbywać się w odniesieniu do większej liczby kryteriów. Nowoczesne systemy CASA mogą automatycznie wyświetlać wiele pól w płytkiej komorze próbek, uzyskać obrazy przy 50 lub 60 klatkach na sekundę i podać dane podsumowujące dla każdego plemnika i ejakulatu.

Kilka systemów ocenia morfologię plemników jednocześnie z ruchem oraz dostarcza informacji istotnych dla zapewnienia wysokiej  jakości nasienia planowanego do wprowadzenia do obrotu oraz dla zrozumienia różnorodności zachowania się nasienia w związku ze zmianami mikro-środowiska w badaniach. Efekt to –  oprócz zwiększenia wydajności produkcji –  jakość, która trafia do naszych Hodowców, a ponieważ oprogramowanie wykorzystuje i przechowuje wszystkie dane zebrane z poprzednich próbek – ogromna poprawa kontroli i monitoringu produkcji.  

System CASA pozwala na wieloaspektową analizę ejakulatów i ocenę kondycji poszczególnych plemników zarówno zaraz po pobraniu nasienia, jak i po rozmrożeniu

Scroll to top
1