Kliknij, aby wejść do sklepu Cena: 20zł+VAT
BUHAJ MIESIĄCA LIPCA SKAUT
Indeks gPF 146 | PL005516568563

Najlepsze obory i krowy rekordzistki Kujaw i Pomorza

Na zaproszenie Pana Piotra Doligalskiego, prezydenta Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Bydła oraz Pana Janusza Nalewalskiego, dyrektora Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Regionu Oceny Bydgoszcz, Pan Piotr Augustyniak, dyrektor operacyjny SHiUZ Bydgoszcz miał zaszczyt gratulować sukcesów w produkcji mleka właścicielom najlepszych gospodarstw w woj. kujawsko-pomorskim w czasie spotkania członków Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Bydła w Łysomicach w dniu 6.03.2020.

Pierwsza część spotkania obejmowała prezentację wyników oceny użytkowości mlecznej za rok 2019 w województwie kujawsko-pomorskim.  Przedstawione wyniki jednoznacznie wskazują na stały postęp, o którym świadczą coraz wyższe wydajności obór i rosnąca liczba krów stutysięcznic. Dodajmy, że wzrost ten jest osiągany mimo utrudnień pojawiających się w pracy hodowlanej - wystarczy wspomnieć o dającej się we znaki w kolejnych latach suszy czy okresach wysokich temperatur wpływających niekorzystnie także na rozród krów.

Ale hodowcy zebrali się tego dnia przede wszystkim po to, aby uhonorować tych ze swego grona, którzy zajęli miejsca na podium.

Niezwykle cieszy nas, że wśród gospodarstw liczących do 20 szt krów na pierwszym miejscu (dodajmy, że nie po raz pierwszy) jest obora Pana Marcina Gromady, który - z wynikiem 14771 kg mleka - został zwycięzcą nie tylko w województwie kujawsko-pomorskim i całym Regionie Oceny Bydgoszcz, ale osiągnął wydajność wyróżniającą w rankingu ogólnopolskim! Pan Marcin Gromada swoją pracę hodowlaną od wielu lat opiera na genetyce SHiUZ Bydgoszcz.

Od lewej: Marcin Gromada, Piotr Doligalski, Adrian Buze

 Od lewej: Marcin Gromada, Piotr Doligalski, prezydent KPZHB, Adrian Buze

Innym szczególnie miłym dla nas momentem było ogłoszenie rankingu krów rekordzistek. Dla całego Regionu Oceny Bydgoszcz (województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie) pierwsze miejsce wśród krów utrzymywanych w oborach liczących od 300 do 500 szt  zajęła Hila 18 PL005306417545 po buhaju Beszamel PL005131755010 z naszej oferty. Wydajność za rok 2019 wyniosła 20143 kg mleka, co daje jej jednocześnie drugą lokatę wśród wszystkich krów ocenionych przez RO Bydgoszcz. Szczęśliwym posiadaczem tej sztuki jest Ośrodek Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o.  GARTULUJEMY!

Piotr Augustyniak, dyrektor operacyjny SHiUZ Bydgoszcz miał zaszczyt złożenia osobistych gratulacji właścicielom i przedstawicielom najlepszych gospodarstw, oraz wręczenia kuponów umożliwiających wzbogacenie stada o genetykę buhaja ARTUS, który - zajmując już od kilku lat pierwsze miejsca w rankingach polskich rozpłodników, zaskakuje przewagą liczebną rodzących się jałóweczek nad buhajkami!

Serdecznie gratulujemy hodowcom, którzy osiągnęli w roku 2019 wyróżniające się wyniki. Ale gratulacje i życzenia pomyślnego rozwoju kierujemy także do wszystkich prowadzących hodowlę i produkcję mleka i stawiających w swojej pracy na profesjonalizm, zarówno poprzez korzystanie z oceny i doradztwa, jak też świadomy dobór rozpłodników - zarówno pod kątem posiadanej genetyki i założonych celów hodowlanych, a także lokalnych uwarunkowań. Ten wybór na pewno się opłaci.

Dziękujemy z współpracę i możliwość świętowania z Państwem efektów osiągniętych w roku 2019.

Scroll to top
1