Kliknij, aby wejść do sklepu Cena: 126zł+VAT
BUHAJ Z POLSKIEJ HODOWLI SPARTANIN ET
Indeks gPF 161 | PL005473584552

Najlepsze krowy i obory w woj. kujawsko-pomorskim w roku 2016

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka ogłosiła oficjalne wyniki oceny wartości użytkowej bydła mlecznego w Regionie Oceny Bydgoszcz za rok 2016

W dniu 3.03.2017 w Łysomicach pod Toruniem odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników oceny wartości użytkowej bydła mlecznego w Regionie Oceny Bydgoszcz Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka za rok 2016.

Gospodarzami corocznej uroczystości producentów mleka z Kujaw i Pomorza byli: Pan Stanisław Wyrębski, sekretarz Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Pan Piotr Depta, prezydent Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców,  Pan Ryszard Bober, przewodniczący Sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego i członek Zarządu PFHBiPM, Pan Marek Wrzała, dyrektor PFHBiPM Regionu Oceny Bydgoszcz.

Wyniki osiągnięte przez najlepsze obory zostały szczegółowo omówione przez Pana Janusza Nalewalskiego, kierownika biura PFHBiPM w Minikowie.

Pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach zajęli:

Państwo Elżbieta i Dariusz Cichaccy z miejscowości Niewierz – w grupie obór do 20 sztuk krów,

Pan Marcin Gromada z miejscowości Ludzisko – od 20,1 do 50 sztuk,

Stadnina Koni Dobrzyniewo Sp. z o.o. – od 50,1 do 150 sztuk,

Ośrodek Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o. – od 150,1 do 300 sztuk,

GR Komorowo Sp. z o.o. – od 300,1 do 500 sztuk,

SK Dobrzyniewo sp. z o.o. oddział Mrozowo – powyżej 500 sztuk.

Wyróżniono także krowy-rekordzistki, a wśród 10 krów o najwyższej wydajności w roku 2016 3 sztuki pochodzą po buhajach z naszej oferty. Są to: ALKA z GR Ryszarda Słupikowskiego (o. MIGHTY) , PANIZA z GR Grzegorza Krzemkowskiego (o. ROYAUME),  oraz LUCERNA 16 z OHZ Osięciny (o. ORLIK). Zajęły one odpowiednio: 5, 7 i 10-te miejsce w rankingu.

Wszystkim Hodowcom gratulujemy !

W czasie spotkania uczestnicy mogli także wysłuchać niezwykle interesujących wykładów.

Pan Krystian Korytkowski z PFHBiPM przedstawił analizę wykorzystania nasienia buhajów ocenionych genomowo w pierwszym pełnym roku obowiązywania oceny genomowej w Polsce (2015). Podstawowe wnioski płynące z tego opracowania wskazują jednoznacznie, że polscy hodowcy wykorzystują zbyt mało buhajów ocenionych genomowo, a genetyka stosowana i importowana ma za niskie wartości indeksów.

Drugim z prelegentów był dr Zbigniew Lach, główny hodowca OHZ w Osięcinach, którego prezentacja dotyczyła zasad odchowu cieląt i jałówek remontowch, gwarantujących uzyskanie jak najlepszych krów zapewniających w przyszłości wzrost ekonomicznych efektów produkcji mleka.

Podsumowując oba wykłady należy podkreślić wagę doboru buhaja do inseminacji. Zawsze musi to być decyzja przemyślana. Jednorazowy koszt związany z zainseminowaniem  samicy ma przecież długofalowe konsekwencje, a na pierwsze wymierne efekty tej decyzji trzeba czekać około 3,5 roku. Jest to zatem szczególnego rodzaju inwestycja. Początkowa oszczędność może okazać się pozorną i po kilku latach odbić się niekorzystnie na wydajności. Nie należy podejmować takiej decyzji szybko i pochopnie, ale zawsze rozpatrywać ją wieloaspektowo. Zachęcamy do korzystania z wiedzy naszych pracowników oraz doradców z PFHBiPM. Wybór właściwej genetyki i odpowiedni odchów kolejnego pokolenia krów to gwarancja znalezienia się na czołowych miejscach rankingów obór z najlepszymi wydajnościami.

W czasie spotkania w Łysomicach SHiUZ Bydgoszcz reprezentowali: Pan Łukasz Urbański i Pan Marcin Wrotecki, menedżerowie rejonów. Dziękujemy za zainteresowanie okazane naszej ofercie.

Zachęcamy do współpracy w rozwijaniu polskiej hodowli i poprawy konkurencyjności na globalnym rynku mleka.

Od lewej: Stanisław Wyrębski, sekretarz PFHBiPM, Marek Wrzała, dyrektor PFHBiPM Regionu Oceny Bydgoszcz, Piotr Depta,  prezydent Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Bydła  Janusz Nalewalski, kierownik biura PFHBiPM w Minikowie, przedstawia wyniki oceny za rok 2016 Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy była fundatorem części pucharów dla najlepszych gospodarstw mlecznych Kujaw i Pomorza
Scroll to top
1