Kliknij i skorzystaj z promocji Cena: 50zł+VAT
BUHAJE Z POLSKIEJ HODOWLI SUKCES
Indeks gPF 156 | PL005516568549

Najlepsi z najlepszych – Mleczna Gala 2016

Na zaproszenie Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w Mlecznej Gali 2016

12 maja 2016 roku przedstawiciele SHiUZ Sp. z o.o. w Bydgoszczy w osobach: Pana Piotra Augustyniaka, dyrektora handlowego, Pani Moniki Synakiewicz-Zimnickiej, starszej specjalistki ds. hodowli bydła i Pani Moniki Wel, specjalistki ds. hodowli bydła mieli zaszczyt uczestniczyć w zorganizowanej już po raz trzeci przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka  MLECZNEJ GALI 2016, na której nagrodzono hodowców, którzy w 2015 roku uzyskali najwyższe wydajności mleczne swoich stad. Za zaproszenie Zarząd SHiUZ Sp. z o.o. w Bydgoszczy serdecznie dziękuje.

O godzinie 11 w Pałacu Lubomirskich w Warszawie rozpoczęła się uroczystość, którą prowadził dziennikarz, znany z programu Agrobiznes, Pan Bogdan Sawicki. Galę rozpoczął Pan Leszek Hądzlik, prezydent PFHBiPM, gratulując wszystkim hodowcom osiągniętych wyników. Prezydent wspomniał również o mijającym 10-leciu objęcia przez PFHBiPM oceny wartości użytkowej. Gratulacje hodowcom złożył również Pan Jacek Bogucki, sekretarz stanu w MRiRW, zapewniając, że rząd stara się stabilizować i poprawiać obecną sytuację na rynku mleka, m.in. poprzez negocjacje z Komisją Europejską odstąpienia od pobierania kar z tytułu przekroczenia kwot mlecznych.

Wszystkim Hodowcom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w pracy hodowlanej

Zarząd i  cały Zespół SHiUZ Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji

Pan Leszek Hądzlik, prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Głos zabiera Pan Jacek Bogucki, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Mleczną Galę 2016 prowadził redaktor Bogdan Sawicki
Laureaci w kategorii stad liczących przeciętnie do 20 sztuk krów mlecznych: Pan Sylwester Pszczoła, Pan Janusz Jakielski, Pan Grzegorz Czajkowski, Pan Bronisław Koncewicz, Małżonek Pani Małgorzaty Siudziak odbierający w zastępstwie nagrodę. Oraz władze PFHBiPM: Pan Leszek Hądzlik, prezydent PFHBiPM (pierwszy z prawej), Pan Krzysztof Banach, wiceprezydent PFHBiPM (pierwszy z lewej), wraz z Panem Jackiem Boguckim, sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa (w środku) Laureaci w kategorii stad liczących przeciętnie od 20,1 do 50 sztuk krów mlecznych: Od lewej: Gratulacje hodowcom składa Pan Krzysztof Banach, wiceprezydent PFHBiPM, Pani Elżbieta Mazurek, Pan Jacek Bogucki, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Eugeniusz Majewski, Pan Janusz Pietrzak, GR Pana Zenona Zubka (prezentacja nagrody w zastępstwie), Pan Adam Stępniakowski Laureaci w kategorii stad liczących przeciętnie od 50,1 do 150 sztuk krów mlecznych: Pan Robert Neneman, Pan Leszek Dusznik odbierający nagrodę w zastępstwie Pani Małgorzaty Dusznik, Pan Dariusz Nasiłowski, Pan Felicjan Pikulik, prezes SK Dobrzyniewo Sp. z o.o., wraz z Panem Leszkiem Hądzlikiem, prezydentem PFHBiPM (pierwszy z prawej) oraz Panem Jackiem Boguckim, sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa (w środku) Laureaci w kategorii stad liczących przeciętnie od 150,1 do 300 sztuk krów mlecznych: Pan Paweł Blicharski, prezes OHZ Kamieniec Ząbkowicki, Przedstawiciel Działpol Sp. z o.o., Pan Jacek Wyrębski, prezes Zarządu OHZ Osięciny Sp. z o.o. Gospodarstwo Chotel, Pan Ryszard Boroń, prezes Zarządu SPR 'DIAMENT' GH ŻABNO. Wraz z władzami PFHBiPM: Panem Leszkiem Hądzlikiem, prezydentem (drugi z prawej) i Panem Sylwestrem Mierzejewskim, wiceprezydentem (pierwszy z prawej), oraz Panem Jackiem Boguckim, sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa (w środku)
Laureaci w kategorii stad liczących przeciętnie od 300,1 do 500 sztuk krów mlecznych: Pan Jacek Wyrębski, prezes Zarządu OHZ Osięciny Sp. z o.o. Gospodarstwo Jarantowice i Gospodarstwo Osięciny, Pan Janusz Przydrożny, Pan Zbigniew Dworecki, prezes Zarządu HZZ Żołędnica Sp. z o.o., Pan Andrzej Mandecki, prezes Zarządu SK Nowe Jankowice Sp. z o.o. Z laureatami na zdjęciu: (pierwszy z lewej) Pan Krzysztof Banach, wiceprezydent PFHBiPM oraz (w środku) Pan Jacek Bogucki, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi   Laureaci w kategorii stad liczących przeciętnie od 500,1 do 1000 sztuk krów mlecznych: Pan Adam Pietruszyński, Pan Mieczysław Zaremba, prezes Zarządu RKS Bądecz, Pan Felicjan Pikulik, prezes Zarządu SK Dobrzyniewo Sp. z o.o., Pan Tadeusz Ziółkowski, prezes Zarządu OHZ Garzyn Sp. z o.o., Pan Eugeniusz Malinowski, prezes Zarządu ZDIZ-PIB Kołbacz Sp. z o.o. Z laureatami Pan Jacek Bogucki, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (w środku)  Laureaci w kategorii stad liczących przeciętnie powyżej 1000 sztuk krów mlecznych: KR Szestno Sp. z o.o. (prezentacja nagrody w zastępstwie), dr Ryszard Kujawiak, przedstawiciel Sano-NŻZ Sp. z o.o., przedstawiciel GR Tadeusz Lisiecki, przedstawiciel Spółki Rolnej Kalsk Sp. z o.o., Pan Maciej Baurycza, dyrektor Fortune Sp. z o.o. Z laureatami Pan Jacek Bogucki, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (w środku)  Laureaci w kategorii stad rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czerwono-białej: Pan Grzegorz Arian, prezes Zarządu OHZ Głogówek Sp. z o.o., przedstawiciel GR Marcin Chrząszcz, przedstawiciel GR Krystian Józef Kontny. Laureatom gratulują: Pan Leszek Hądzlik, prezydent PFHBiPM (pierwszy z prawej) oraz Pan Jacek Bogucki, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (drugi z lewej)
Laureaci w kategorii stad w rasie simentalskiej: Pan Andrzej Puchalski i Pan Jan Furtek (stada do 50 szt), Pan Paweł Baraniak, prezes Zarządu SK Pępowo Sp. z o.o. i Pan Jerzy Stączek (stada powyżej 50 szt). Wraz z władzami PFHBiPM: Panem Leszkiem Hądzlikiem, prezydentem (trzeci z prawej), Panem Sylwestrem Mierzejewskim, wiceprezydentem (drugi z prawej), Panem Krzysztofem Banachem, wiceprezydentem (pierwszy z lewej), Panem Stanisławem Kautzem, dyrektorem (pierwszy z prawej), oraz Panem Jackiem Boguckim, sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa (trzeci z lewej)  Laureaci w kategorii stad rasy polskiej czerwonej: Pan Jan Solarczyk, przedstawicielka GR Małgorzaty Natanek, Pan Edward Solarczyk. Na zdjęciu wraz z nagrodzonymi hodowcami: Pan Leszek Hądzlik, prezydent PFHBiPM (pierwszy z prawej) i Pan Jacek Bogucki, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (drugi z lewej) Laureaci kategorii stad rasy jersey: Pani Anna Durmała, prezes Zarządu SK Michałów Sp. z o.o., Pan Przemysław Pacia, prezes Zarządu SK Iwno Sp. z o.o., Państwo Teresa i Wiktor Słodkowicz. Laureatom towarzyszą: Pan Leszek Hądzlik, prezydent PFHBiPM (drugi z prawej), Panem Sylwester Mierzejewski, wiceprezydent PFHBiPM (pierwszy z prawej) oraz Pan Jacek Bogucki, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (drugi od lewej) Laureaci w kategorii stad rasy montbeliarde: Pan Marcin Stachowicz, prezes Zarządu Montagro Sp. z o.o., Pan Andrzej Seńko, Zakład Rolny 'BAS'. Pierwszy z prawej: Pan Leszek Hądzlik, prezydent PFHBiPM, pierwszy z lewej: Pan Krzysztof Banach, wiceprezydent PFHBiPM, drugi z lewej: Pan Stanisław Kautz, dyrektor PFHBiPM. W środku: Pan Jacek Bogucki, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Laureaci kategorii stad ras zachowawczych: Pan Wojciech Makarewicz, Pani Dorota Szumańska, Pani Marzena Szulwic, przedstawicielka GR Jacka Szulwica. Drugi od lewej: Pan Jacek Bogucki, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artystyczna niespodzianka: piosenkarka Iwona Węgrowska, której występ uświetnił Mleczną Galę 2016
Scroll to top
1