Kliknij, aby wejść do sklepu
BUHAJE Z POLSKIEJ HODOWLI SONET ET
Indeks gPF 162 | PL005501913026

Najlepsi w kujawsko-pomorskim!

6 marca w Łysomicach uhonorowano najlepsze gospodarstwa mleczne woj. kujawsko-pomorskiego

6 marca w Łysomicach uhonorowano najlepsze gospodarstwa mleczne i hodowlane w województwie kujawsko-pomorskim w czasie uroczystego spotkania zorganizowanego przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz Kujawsko-Pomorski Związek Hodowców Bydła.

Ogłoszenie wyników oceny produkcji mleka i hodowli jest zawsze wspaniałą okazją do wspólnych spotkań branży mleczarsko-hodowlanej i przedstawiciele SHiUZ Bydgoszcz z przyjemnością w nich uczestniczą i cieszą się z osiągniętych wspólną pracą hodowlaną wyników.

W województwie kujawsko-pomorskim w roku 2017 najlepsze lokaty pod względem wydajności zajęli:

W kategorii stad do 20 szt krów:

ŁUKASZ CZARNECKI

ELŻBIETA i DARIUSZ CICHACCY

RYSZARD REWERS

W kategorii stad  od 20,1 do 50 szt krów:

MARCIN GROMADA – dodatkowe GRATULACJE za II lokatę w Polsce!

MIROSŁAWA i WITOLD RUTA

DANIEL KAPICA

W kategorii stad od 50,1 do 150 szt krów:

SK NOWE JANKOWICE SP. Z O.O.

SK DOBRZYNIEWO SP. Z O.O.

JAROSŁAW TUŁODZIECKI

W kategorii stad od 150,1 do 300 szt krów:

I i II miejce OHZ OSIĘCINY SP. Z O.O.

HENDRIPOL SP. Z O.O.

W kategorii stad od 300,1 do 500 szt krów:

SK NOWE JANKOWICE SP. Z O.O.

OHZ OSIĘCINY SP. Z O.O.

SK DOBRZYNIEWO SP. Z O.O.

W kategorii stad powyżej 500 szt krów:

SK DOBRZYNIEWO SP. Z O.O.

AGRO-DĄBRÓWKA SP. Z O.O.

HZINR POLANOWICE SP. Z O.O.

Dzięki uprzejmości Organizatorów Adam Gałgański, wiceprezes Zarządu SHiUZ miał zaszczyt osobistego uhonorowania zwycięskich hodowli. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wyróżniającym się gospodarstwom. Szczególne gratulacje przesyłamy do Pana Marcina Gromady, bo jego sukces na tle całego kraju to – ośmielamy się zauważyć – także efekt zaufania do genetyki buhajów ze SHiUZ Bydgoszcz.

Dziękujemy Kujawsko-Pomorskiemu Związkowi Hodowców Bydła za zaproszenie i wspólne świętowanie coraz lepszych wyników produkcji oraz efektów całorocznej współpracy.

Piotr Depta, prezydent Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Bydła, rozpoczyna spotkanie hodowców w Łysomicach Janusz Nalewalski, kierownik biura PFHBiPM Region Oceny Bydgoszcz z/s w Minikowie przedstawia wyniki oceny produkcji mleka i hodowli w roku 2017
Puchary przedstawicielom najlepszych gospodarstw liczących 150,1-300 szt wręcza Adam Gałgański, wiceprezes SHiUZ Bydgoszcz
 Jan Arend Hendriks, właściciel HENDRIPOL Sp. z o.o. - III lokata w kategorii stad od 150,1 do 300 szt krów Przedstawiciel OHZ OSIĘCINY Sp. z o.o. odbiera z rąk Adama Gałgańskiego, wiceprezesa SHiUZ Bydgoszcz, puchary za zajęcie I i II miejsca w kategorii gospodarstw od 150,1 do 300 szt krów Jarosław Tułodziecki otrzymuje puchar i gratulacje za zajęcie przez jego gospodarstwo III miejsca w kategorii stad od 50,1 do 150 szt krów
Puchar i gratulacje za zajęcie II miejsca w kategorii 50,1-150 szt na ręce przedstawiciela SK Dobrzyniewo przekazuje Adam Gałgański, wiceprezes SHiUZ Bydgoszcz Puchar i gratulacje za zajęcie I miejsca w kategorii 50,1-150 szt na ręce przedstawiciela SK Nowe Jankowice przekazuje Adam Gałgański, wiceprezes SHiUZ Bydgoszcz
Scroll to top
1