Kliknij, aby wejść do sklepu Cena: 126zł+VAT
BUHAJ Z POLSKIEJ HODOWLI SPARTANIN ET
Indeks gPF 161 | PL005473584552

Najlepsi spotkali się w Parzniewie

21 marca w siedzibie Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Parzniewie przedstawiono najlepsze obory z okolicznych powiatów

21 marca w siedzibie Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Parzniewie przedstawiono najlepsze obory z okolicznych powiatów. Współgospodarzem spotkania był Mazowiecki Związek Hodowców Bydła Mlecznego z Waldemarem Plantowskim, prezesem Zarządu Związku na czele.

Korzystając z gościnności organizatorów, przedstawiciele SHiUZ Bydgoszcz: Piotr Augustyniak, dyrektor handlowy, oraz Wojciech Lus, specjalista ds. hodowli, przekazali wszystkim obecnym hodowcom gratulacje i wyrazy uznania dla całorocznej pracy.

Mazowieckim Hodowcom dziękujemy za zaproszenie i zachęcamy do zapoznania się z różnorodną genetyką buhajów z naszych katalogów.

Waldemar Plantowski, prezes Zarządu Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka
Rafał Morawski, PFHBiPM, przedstawia wyniki oceny za rok 2017
Iwona Radziewicz, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Siedlcach
Scroll to top
1