Kliknij, aby wejść do sklepu Cena: 20zł+VAT
BUHAJ MIESIĄCA LIPCA SKAUT
Indeks gPF 146 | PL005516568563

Najlepsi hodowcy Kujaw i Pomorza

7 marca w Łysomicach miało miejsce, na którym nagrodzono najlepszych hodowców roku 2018 w woj. kujawsko-pomorskim

7 marca w Łysomicach miało miejsce uroczyste spotkanie, na którym nagrodzono najlepszych hodowców roku 2018 w woj. kujawsko-pomorskim. Pan Wiesław Drewnowski, prezes SHiUZ Bydgoszcz miał zaszczyt składać gratulacje wyróżnionym i wręczać okolicznościowe puchary.

W spotkaniu brał udział nowo wybrany Prezydent Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Bydła – Pan Piotr Doligalski, oraz Pan Janusz Nalewalski – w nowej roli, jako dyrektor ds. oceny Regionu Oceny Bydgoszcz Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Serdecznie gratulujemy Panu Prezydentowi Piotrowi Doligalskiemu – zaufanie okazane przez hodowców to także dowód wieloletniej, wzorowej pracy hodowlanej i olbrzymiego doświadczenia. Jesteśmy przekonani, że przyniesie ono korzyści dla rozwoju hodowli bydła w całym regionie.

Objęcie przez Pana Janusza Nalewalskiego funkcji dyrektora Regionu Oceny Bydgoszcz odczytujemy jako znak kontynuacji niezmiennie wysokiego poziomu prac hodowlanych realizowanych przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Obu Panom życzymy wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i rodzinnym. Ze swej strony wyrażamy gotowość do dalszej współpracy w zakresie realizacji polskich programów hodowlanych i podnoszenia poziomu genetycznego stad w województwie kujawsko-pomorskim i całej Polsce.

Wyrazy uznania należą się wszystkim wyróżnionym w czasie spotkania hodowcom osiągającym czołowe wyniki wydajności, jak również właścicielom krów-rekordzistek. Serdecznie wszystkim Państwu gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju i samych sukcesów w prowadzeniu gospodarstw.

Spotkanie było także czasem poszerzania wiedzy hodowlanej. Pan dr n. wet. Wiesław Niewitecki przedstawił wykład nt. testów na cielność polegających na badaniu prób mleka. Zebrani wysłuchali także najnowszych informacji nt. programów hodowlanych i genotypowania samic, które to zagadnienia przedstawił Pan Krystian Korytkowski.

Piotr Doligalski, prezydent Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Bydła. Spotkanie hodowców bydła mlecznego w Łysomicach, 7.03.2019 Janusz Nalewalski, dyrektor ds. oceny PFHBiPM Region Oceny Bydgoszcz. Spotkanie hodowców bydła mlecznego w Łysomicach, 7.03.2019 Ryszard Bober, przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Spotkanie hodowców bydła mlecznego w Łysomicach, 7.03.2019 Spotkanie w Łysomicach było okazją do złożenia gratulacji Piotrowi Doligalskiemu  (w środku), nowo wybranemu prezydentowi Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Bydła oraz Januszowi Nalewalskiemu (pierwszy od lewej), dyrektorowi Regionu Oceny Bydgoszcz PFHBiPM, które przekazuje Wiesław Drewnowski, prezes SHiUZ Bydgoszcz
Spotkanie hodowców bydła mlecznego w Łysomicach, 7.03.2019 Spotkanie hodowców bydła mlecznego w Łysomicach, 7.03.2019 Spotkanie hodowców bydła mlecznego w Łysomicach, 7.03.2019 Spotkanie hodowców bydła mlecznego w Łysomicach, 7.03.2019
Spotkanie hodowców bydła mlecznego w Łysomicach, 7.03.2019 Spotkanie hodowców bydła mlecznego w Łysomicach, 7.03.2019 Spotkanie hodowców bydła mlecznego w Łysomicach, 7.03.2019 Spotkanie hodowców bydła mlecznego w Łysomicach, 7.03.2019
Spotkanie hodowców bydła mlecznego w Łysomicach, 7.03.2019 Spotkanie hodowców bydła mlecznego w Łysomicach, 7.03.2019 Spotkanie hodowców bydła mlecznego w Łysomicach, 7.03.2019 Spotkanie hodowców bydła mlecznego w Łysomicach, 7.03.2019
Spotkanie hodowców bydła mlecznego w Łysomicach, 7.03.2019 Spotkanie hodowców bydła mlecznego w Łysomicach, 7.03.2019 Spotkanie hodowców bydła mlecznego w Łysomicach, 7.03.2019 Spotkanie hodowców bydła mlecznego w Łysomicach, 7.03.2019
Spotkanie hodowców bydła mlecznego w Łysomicach, 7.03.2019 dr n. wet. Wiesław Niewitecki Krystian Korytkowski Spotkanie hodowców bydła mlecznego w Łysomicach, 7.03.2019
Spotkanie hodowców bydła mlecznego w Łysomicach, 7.03.2019 Spotkanie hodowców bydła mlecznego w Łysomicach, 7.03.2019 Spotkanie hodowców bydła mlecznego w Łysomicach, 7.03.2019 Spotkanie hodowców bydła mlecznego w Łysomicach, 7.03.2019
Spotkanie hodowców bydła mlecznego w Łysomicach, 7.03.2019 Spotkanie hodowców bydła mlecznego w Łysomicach, 7.03.2019 Spotkanie hodowców bydła mlecznego w Łysomicach, 7.03.2019 Spotkanie hodowców bydła mlecznego w Łysomicach, 7.03.2019
Spotkanie hodowców bydła mlecznego w Łysomicach, 7.03.2019 Spotkanie hodowców bydła mlecznego w Łysomicach, 7.03.2019 Spotkanie hodowców bydła mlecznego w Łysomicach, 7.03.2019 Spotkanie hodowców bydła mlecznego w Łysomicach, 7.03.2019
Spotkanie hodowców bydła mlecznego w Łysomicach, 7.03.2019 Spotkanie hodowców bydła mlecznego w Łysomicach, 7.03.2019 Spotkanie hodowców bydła mlecznego w Łysomicach, 7.03.2019 Spotkanie hodowców bydła mlecznego w Łysomicach, 7.03.2019
Spotkanie hodowców bydła mlecznego w Łysomicach, 7.03.2019
Scroll to top
1