Kliknij, aby wejść do sklepu Cena: 126zł+VAT
BUHAJ Z POLSKIEJ HODOWLI SPARTANIN ET
Indeks gPF 161 | PL005473584552

NA SPRZEDAŻ: Nieruchomość złożona z 5 działek (zabudowanych i niezabudowanych) położonych w miejscowości MARKOWSKIE (gm. WIELICZKI, pow. OLECKO, woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE)

Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt spółka z o.o. w Bydgoszczy posiada na sprzedaż nieruchomość złożoną z 5 działek (zabudowanych i niezabudowanych) o łącznej pow. 14,9754 ha, stanowiącą własność Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt spółki z o.o. w Bydgoszczy, położoną w miejscowości Markowskie (obręb Markowskie), gm. Wieliczki, powiat olecki, woj. warmińsko-mazurskie.

Nieruchomość składa się z 5 działek ewidencyjnych oznaczonych numerami: 71/2 o pow. 2,8853 ha, 72/2 o pow. 0,2033 ha, 76 o pow. 6,3100 ha, 77 o pow. 0,2200 ha i 78/2 o pow. 5,3568 ha, dla których Sąd Rejonowy w Olecku prowadzi księgę wieczystą nr OL1C/00000464/1.

Część działek ewidencyjnych zabudowana jest: budynkiem mieszkalnym, domkiem śluzy, domkiem socjalnym, dwoma wiatami PIECKI, wiatą BOS. Część terenu wokół zabudowań jest utwardzona. Niezabudowana część działki stanowi drogę dojazdową do zabudowań oraz dojścia do budynków, pozostały obszar nieruchomości stanowią użytki zielone.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieliczki zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXII/184/10 z dnia 29.04.2010r., przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie o dominującej funkcji rolniczej.

Na sprzedaż. Kompleks 5 działek należących do SHiUZ Sp. z o.o. Lokalizacja: Markowskie

Cena: 1 185 720 zł

Wszelkie informacje o nieruchomości można uzyskać osobiście lub telefonicznie u Pana Mariusza Wykrzykowskiego pod nr tel. 602 254 549.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim telefonicznym umówieniu się na spotkanie z Panem Grzegorzem Wojtkielewiczem, tel. 606 110 205.

Scroll to top
1