Kliknij, aby wejść do sklepu Cena: 126zł+VAT
BUHAJ Z POLSKIEJ HODOWLI SPARTANIN ET
Indeks gPF 161 | PL005473584552

NA SPRZEDAŻ: Nieruchomość gruntowa zabudowana – działka nr 3650/1 – położona w BIELSKU PODLASKIM (woj. PODLASKIE)

Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt spółka z o.o. w Bydgoszczy posiada na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną, stanowiącą własność Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt spółki z o.o. w Bydgoszczy, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer 3650/1 (obręb 3 Bielsk Podlaski) o powierzchni 1,1549 ha, położoną w Bielsku Podlaskim, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim prowadzi księgę wieczystą nr BI1P/00079532/4.

Nieruchomość jest zabudowana zespołem budynków administracyjno-gospodarczych. Teren w otoczeniu nieruchomości uzbrojony w sieć energetyczną, wodociągową i sanitarną.

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 3650/1 położona w Bielsku Podlaskim znajduje się na terenie, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z dyspozycjami zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski zatwierdzonego Uchwałą Nr XI/89/15 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29.09.2015 r., ww. działka znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę usługowa o różnorodnym charakterze.


Cena: 1.822.000 zł (netto)

Wszelkie informacje o nieruchomości można uzyskać osobiście lub telefonicznie u Pana Mariusza Wykrzykowskiego pod nr tel. 602 254 549.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim telefonicznym umówieniu się na spotkanie z Panem Bogdanem Godlewskim, nr tel. 604 457 006.

Scroll to top
1