SOLAR ET

PL005510279281 TL TV
gPF 148
IE 2442 Kategoria POKRÓJ Data urodzenia: 2020-10-29 Hodowca: OHZ Lubiana Sp. z o.o.
SOUNDBAR
SOUND SYSTEM
KNS CONNY
GREERTJE
CHARMING
GREERTJE
BOASTFUL
GERTJE
  • Wywodzący się z polskiej rodziny hodowlanej
  • Idealne ustawienie strzyków tylnych plus wysokie położenie
  • wymienia umożliwiające dój robotem
  • Zady szerokie, super ustawione
  • Dużo mleka ze zdrowych wymion
  • Córki płodne, bardzo szybka zachodzące w następną ciążę

    (krótki okres międzyciążowy)

Podineks produkcji

Podindeks ogólny pokroju

Podindeks ramy ciała

Podindeks siły mleczności

Podindeks nóg i racic

Podindeks wymienia

134

Podindeks płodności

WH kom. somat.

Indeks gPF

WH dług.

Ml kg

Tłuszcz kg

,

Tłuszcz procent

,

Białko kg

,

Białko procent

,

Indeks prod. kg

,

LP

Szacowana wartość hodowlana cech produkcyjnych
Mleko, kg
1036
Tłuszcz
45,1 kg / 0,03%
Białko
36,3 kg / 0,02%
Powtarzalność oceny
0,70-0,74 *
Indeks produkcyjny, kg
117,6
* w zależności od prezentowanej cechy produkcyjnej
Podindeksy
produkcyjny
129
płodności
112
Wartość hodowlana dla:
komórek somatycznych
127
długowieczności
124
Kaliber
mały
duży
Typ
niepożądany
pożądany
Nogi
niepożądane
pożądane
Wymię
niepożądane
pożądane
Ogólna
niepożądana
pożądana
Krzyż
niski
wysoki
Głębokość tułowia
płytki
głęboki
Szerokość klatki piersiowej
wąska
szeroka
Ustawienie zadu
uniesiony
spadzisty
Szerokość zadu
wąski
szeroki
Postawa tylnych nóg
pionowa
90
podsiebna
Racice
długa
119
krótka
Nogi tylne
iksowate
113
równoległe
Zawieszenie przed. wymienia
luźne
129
mocne
Zawieszenie tyl. wymienia
niskie
125
wysokie
Więzadło środ. wymienia
słabe
113
mocne
Położenie wymienia
niskie
136
wysokie
Szerokość wymienia
wąskie
110
szerokie
Ustawienie strzyków
szerokie
128
wąskie
Długość strzyków
krótkie
94
długie
Ustawienie strzyków - tył
zewnętrzne
114
wewnętrzne
Charakter mleczny
ordynarny
114
szlachetny
Scroll to top
1