RUMBA

FR8071377855 TL TV
gPF 147
IE 2656 Kategoria PRODUKCJA Data urodzenia: 2020-04-16 Hodowca: EBP
DKR OMAX
IMAX
BAELLE
ORIGAMIE
WINDMILL
QUALITY
MISSOURI
QUILLANA
  • Bardzo wysokie indeksy: Polska – gPF 147, USA – gTPI 2736, Francja – gISU 200
  • Wysoka wydajność docenionego ostatnio tłuszczu
  • Specjalista od poprawy budowy zadów – maksymalnie szerokie i idealnie ustawione
  • Coraz bardziej doceniany mniejszy kaliber potomstwa
  • Wymiona super zawieszone i położone, dające możliwość doju robotem
  • Korzystny układ białek mleka A2A2
  • Żywotne potomstwo
Podineks produkcji

Podindeks ogólny pokroju

Podindeks ramy ciała

Podindeks siły mleczności

Podindeks nóg i racic

Podindeks wymienia

135

Podindeks płodności

WH kom. somat.

Indeks gPF

WH dług.

Ml kg

Tłuszcz kg

Tłuszcz procent

,

Białko kg

Białko procent

,

Indeks prod. kg

,

LP

Szacowana wartość hodowlana cech produkcyjnych
Mleko, kg
990
Tłuszcz
66 kg / 0,3%
Białko
42 kg / 0,11%
Powtarzalność oceny
0,72-0,78 *
Indeks produkcyjny, kg
150,6
* w zależności od prezentowanej cechy produkcyjnej
Podindeksy
produkcyjny
137
płodności
102
Wartość hodowlana dla:
komórek somatycznych
119
długowieczności
127
Kaliber
mały
duży
Typ
niepożądany
pożądany
Nogi
niepożądane
pożądane
Wymię
niepożądane
pożądane
Ogólna
niepożądana
pożądana
Krzyż
niski
wysoki
Głębokość tułowia
płytki
głęboki
Szerokość klatki piersiowej
wąska
szeroka
Ustawienie zadu
uniesiony
spadzisty
Szerokość zadu
wąski
szeroki
Postawa tylnych nóg
pionowa
90
podsiebna
Racice
długa
119
krótka
Nogi tylne
iksowate
113
równoległe
Zawieszenie przed. wymienia
luźne
129
mocne
Zawieszenie tyl. wymienia
niskie
125
wysokie
Więzadło środ. wymienia
słabe
113
mocne
Położenie wymienia
niskie
136
wysokie
Szerokość wymienia
wąskie
110
szerokie
Ustawienie strzyków
szerokie
128
wąskie
Długość strzyków
krótkie
94
długie
Ustawienie strzyków - tył
zewnętrzne
114
wewnętrzne
Charakter mleczny
ordynarny
114
szlachetny
Scroll to top
1