ROMBARO

FR1732917798 TL TV
gPF 148
IE 2434 Kategoria ELITA Data urodzenia: 2020-03-15 Hodowca: EBP
GIGABYTE
GYMNAST
SH JOSIE
OMBARDIE
LEGENDARY
LOMBARDIE
IME POM
ITALIE
  • Istotnie poprawia produkcję mleczną
  • Daje głębokie i szerokie klatki piersiowe
  • Nogi funkcjonalne, prawidłowo ustawione
  • Wymiona wybitnie zbudowane, o mocnym więzadle, super wysoko położone i zawieszone
  • Idealna długość strzyków
Podineks produkcji

Podindeks ogólny pokroju

Podindeks ramy ciała

Podindeks siły mleczności

Podindeks nóg i racic

Podindeks wymienia

133

Podindeks płodności

WH kom. somat.

Indeks gPF

WH dług.

Ml kg

Tłuszcz kg

Tłuszcz procent

,

Białko kg

Białko procent

,

Indeks prod. kg

,

LP

Szacowana wartość hodowlana cech produkcyjnych
Mleko, kg
1242
Tłuszcz
41 kg / -0,11%
Białko
43 kg / 0,02%
Powtarzalność oceny
0,71-0,77 *
Indeks produkcyjny, kg
126,4
* w zależności od prezentowanej cechy produkcyjnej
Podindeksy
produkcyjny
131
płodności
110
Wartość hodowlana dla:
komórek somatycznych
122
długowieczności
123
Kaliber
mały
duży
Typ
niepożądany
pożądany
Nogi
niepożądane
pożądane
Wymię
niepożądane
pożądane
Ogólna
niepożądana
pożądana
Krzyż
niski
wysoki
Głębokość tułowia
płytki
głęboki
Szerokość klatki piersiowej
wąska
szeroka
Ustawienie zadu
uniesiony
spadzisty
Szerokość zadu
wąski
szeroki
Postawa tylnych nóg
pionowa
90
podsiebna
Racice
długa
119
krótka
Nogi tylne
iksowate
113
równoległe
Zawieszenie przed. wymienia
luźne
129
mocne
Zawieszenie tyl. wymienia
niskie
125
wysokie
Więzadło środ. wymienia
słabe
113
mocne
Położenie wymienia
niskie
136
wysokie
Szerokość wymienia
wąskie
110
szerokie
Ustawienie strzyków
szerokie
128
wąskie
Długość strzyków
krótkie
94
długie
Ustawienie strzyków - tył
zewnętrzne
114
wewnętrzne
Charakter mleczny
ordynarny
114
szlachetny
Scroll to top
1