PRECOM ET

PL005477528798 TL TV
gPF 143
IE 2313 Kategoria POKRÓJ Data urodzenia: 202-09-14 Hodowca: OHZ Bobrowniki Sp. z o.o.
PREDATOR
PHARO
BLONDIN MISSOURI GLORIA
MOLLI 48
HOTSHOT
MOLLI 41
BALTIKUM
MOLLI 29
  • Buhaj z polskiej rodziny hodowlanej, brat PROMOTORA
  • Przekazuje wybitną suchą masę mleka
  • Mistrz na polu poprawy zdrowotności wymion
  • Istotnie wydłuża strzyki
  • Wymiona wysoko położone, super związane o korzystnym ustawieniu strzyków
  • Mleko przyszłości – o układzie białek A2A2
Podineks produkcji

Podindeks ogólny pokroju

Podindeks ramy ciała

Podindeks siły mleczności

Podindeks nóg i racic

Podindeks wymienia

130

Podindeks płodności

WH kom. somat.

Indeks gPF

WH dług.

Ml kg

Tłuszcz kg

,

Tłuszcz procent

,

Białko kg

Białko procent

,

Indeks prod. kg

,

LP

Szacowana wartość hodowlana cech produkcyjnych
Mleko, kg
599
Tłuszcz
57,4 kg / 0,4%
Białko
35 kg / 0,19%
Powtarzalność oceny
0,68-0,74 *
Indeks produkcyjny, kg
127,4
* w zależności od prezentowanej cechy produkcyjnej
Podindeksy
produkcyjny
130
płodności
100
Wartość hodowlana dla:
komórek somatycznych
132
długowieczności
125
Kaliber
mały
duży
Typ
niepożądany
pożądany
Nogi
niepożądane
pożądane
Wymię
niepożądane
pożądane
Ogólna
niepożądana
pożądana
Krzyż
niski
wysoki
Głębokość tułowia
płytki
głęboki
Szerokość klatki piersiowej
wąska
szeroka
Ustawienie zadu
uniesiony
spadzisty
Szerokość zadu
wąski
szeroki
Postawa tylnych nóg
pionowa
90
podsiebna
Racice
długa
119
krótka
Nogi tylne
iksowate
113
równoległe
Zawieszenie przed. wymienia
luźne
129
mocne
Zawieszenie tyl. wymienia
niskie
125
wysokie
Więzadło środ. wymienia
słabe
113
mocne
Położenie wymienia
niskie
136
wysokie
Szerokość wymienia
wąskie
110
szerokie
Ustawienie strzyków
szerokie
128
wąskie
Długość strzyków
krótkie
94
długie
Ustawienie strzyków - tył
zewnętrzne
114
wewnętrzne
Charakter mleczny
ordynarny
114
szlachetny
Scroll to top
1