FINLEY ST

PL005508005656 TL TV
gPF 139
IE 1905 Kategoria PRODUKCJA Data urodzenia: 2020-01-06 Hodowca: Stanisław Żochowski
FIREBIRD
FRAZZLED
SSI MARTY
VEELA 439
DRUMMER
VEELA 319
BOOKEM
VEELA 226
  • Rodzina Veela – w Polsce sięgająca korzeniami do początku lat 90-tych XX wieku
  • Główny atut to spełnienie wszystkich warunków dla kategorii „ROBOT”
  • Dużo mleka ze zdrowych wymion
  • Lekko pochylone, szerokie zady
  • Korzystny wskaźnik przeżywalności osesków
  • Maksymalna laktacja matki, Veeli 439 za 305 dni laktacji = 16702 kg mleka
Podineks produkcji

Podindeks ogólny pokroju

Podindeks ramy ciała

Podindeks siły mleczności

Podindeks nóg i racic

Podindeks wymienia

122

Podindeks płodności

WH kom. somat.

Indeks gPF

WH dług.

Ml kg

Tłuszcz kg

,

Tłuszcz procent

,

Białko kg

,

Białko procent

,

Indeks prod. kg

,

LP

Szacowana wartość hodowlana cech produkcyjnych
Mleko, kg
1209
Tłuszcz
58,9 kg / 0,11%
Białko
43,9 kg / 0,05%
Powtarzalność oceny
0,68-0,74 *
Indeks produkcyjny, kg
146,7
* w zależności od prezentowanej cechy produkcyjnej
Podindeksy
produkcyjny
136
płodności
96
Wartość hodowlana dla:
komórek somatycznych
115
długowieczności
118
Kaliber
mały
duży
Typ
niepożądany
pożądany
Nogi
niepożądane
pożądane
Wymię
niepożądane
pożądane
Ogólna
niepożądana
pożądana
Krzyż
niski
wysoki
Głębokość tułowia
płytki
głęboki
Szerokość klatki piersiowej
wąska
szeroka
Ustawienie zadu
uniesiony
spadzisty
Szerokość zadu
wąski
szeroki
Postawa tylnych nóg
pionowa
90
podsiebna
Racice
długa
119
krótka
Nogi tylne
iksowate
113
równoległe
Zawieszenie przed. wymienia
luźne
129
mocne
Zawieszenie tyl. wymienia
niskie
125
wysokie
Więzadło środ. wymienia
słabe
113
mocne
Położenie wymienia
niskie
136
wysokie
Szerokość wymienia
wąskie
110
szerokie
Ustawienie strzyków
szerokie
128
wąskie
Długość strzyków
krótkie
94
długie
Ustawienie strzyków - tył
zewnętrzne
114
wewnętrzne
Charakter mleczny
ordynarny
114
szlachetny
Scroll to top
1