Kliknij i skorzystaj z promocji Cena: 50zł+VAT
BUHAJE Z POLSKIEJ HODOWLI SUKCES
Indeks gPF 156 | PL005516568549

Konferencja w Łomży

9 października odbyła się w Łomży międzynarodowa konferencja pt.: Współczesne biotechnologie w rozrodzie bydła – transfer zarodków

9 października odbyła się w Łomży międzynarodowa konferencja pt.: Współczesne biotechnologie w rozrodzie bydła – transfer zarodków. Organizatorom, wśród których było m.in Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Oddział Łomżyńsko-Ostrołęcki oraz Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy, nie wypada się chwalić, ale VI Międzynarodowa Konferencja Bujatryczna udała się pod każdym względem. Uczestnicy podkreślali wysoki poziom merytoryczny prelekcji i bardzo dobrą organizację spotkania, co przełożyło się na doskonałą atmosferę. Wśród uczestników dało się dostrzec stałych bywalców, jak również nowe twarze, przyciągnięte interesującą tematyką wykładów. Zespół SHiUZ Bydgoszcz obecny na Konferencji, reprezentowali Panowie: Mariusz Wykrzykowski, członek Zarządu oraz Dariusz Gawroński, dyrektor Oddziału w Piątnicy.

 

Spośród bogatej tematyki prezentowanej na konferencji szczególnym zainteresowaniem cieszyły się:

„Praktyczne aspekty embriotransferu” – wykład prowadzony przez lek. wet. Gerarda Bernard z Genes Diffusion, skierowany głównie do grona lekarzy weterynarii zajmujących się tą techniką rozrodu bydła w metodzie in-vivo oraz in-vitro, oraz

„Świat nowoczesnej hodowli” – wykład prowadzony przez dr. Kazimierza Konsowicza ze SHiUZ Bydgoszcz, poruszający aspekty metody oceny genomowej oraz postępu hodowlanego uzyskanego w wyniku jej wprowadzenia.

 

Wystąpienie Gerarda Bernard wzbudziło ogromne zainteresowanie. Dzięki ogromnej wiedzy i praktyce (około 2000 płukań rocznie i 12000 pozyskanych zarodków w ciągu roku), Pan Gerard jest nieocenionym źródłem wiedzy, którą chętnie dzielił się z uczestnikami spotkania. Bogata prezentacja zawierająca schematy działań przy pozyskiwaniu zarodków oraz opis tego, co dzieje się z embrionem po jego pozyskaniu, zmieniły obraz tego, co znaliśmy do tej pory. Seksowanie zarodków metodą PCR, dzielenie zarodków, określanie indeksu hodowlanego w stadium embrionalnym to coś, o czym słyszeliśmy, ale nie mieliśmy okazji tak dogłębnie poznać. Wykład zakończył się bilansem podsumowującym zalety korzystania z embriotransferu. Uświadomiło to słuchaczom, że metoda tylko o 10% droższa od tradycyjnej inseminacji daje ogromne możliwości budowania stada odpowiadającego potrzebom hodowcy.

 

Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyła się prelekcja dotycząca nowoczesnej hodowli, którą przedstawił Pan dr Kazimierz Konsowicz. Ocena wartości hodowlanej na podstawie genomu, od dawna funkcjonująca w świecie – cieszy się ogromną popularnością również u nas. W Polsce właśnie SHiUZ Bydgoszcz jest najbardziej zaangażowana w prace nad oceną wartości hodowlanej na podstawie genomu, a stworzone przez nas laboratorium genomowe funkcjonujące przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim daje ogromne możliwości kontynuowania badań w tym zakresie. Zwieńczeniem tych prac było powołanie w maju b.r. konsorcjum „Europejskiego Programu Hodowlanego”. Umieściło to SHiUZ Bydgoszcz w czołówce europejskich firm, posiadających nasienie buhajów o jakości satysfakcjonującej nie tylko Polskich Hodowców, ale również tych poza granicami kraju. Do tej pory nie udało się to żadnej innej polskiej spółce inseminacyjnej.

 

Podsumowując: Konferencja była naprawdę doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz kontaktów przydatnych w dalszej pracy, a odpowiadając na zgłaszaną chęć zgłębienia tematyki embriotransferu – SHiUZ Bydgoszcz planuje zorganizowanie warsztatów z tej dziedziny rozrodu.  

 

Uczestnicy konferencji Rozpoczęcie wykładu Pana lek. wet. Gerard Bernard z Genes Diffusion, Francja lek. wet. Gerard Bernard
Na pierwszym planie, od prawej: Pan Mariusz Wykrzykowski, członek Zarząd SHiUZ Bydgoszcz, Pan Dariusz Gawroński, dyrektor Oddziału w Piątnicy, oraz  lek. wet. Szymon Pawłowski, Zespół ET SHiUZ  Bydgoszcz
dr Kazimierz Konsowicz, SHiUZ Bydgoszcz Najnowszy Katalog Buhajów SHiUZ Bydgoszcz, wręczany osobiście przez dyrektora Oddziału w Piątnicy, Pana Dariusza Gawrońskiego, cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników konferencji Pracownicy SHiUZ Bydgoszcz Oddział Piątnica z dumą prezentują nowy Katalog Buhajów. Od lewej: lek. wet Marek Rutkowski, szef Zespołu ET, Bogdan Godlewski, specjalista ds. hodowli, Łukasz Milewski, menedżer rejonu
Scroll to top
1