Kliknij, aby wejść do sklepu
BUHAJE Z POLSKIEJ HODOWLI SONET ET
Indeks gPF 162 | PL005501913026

Konferencja EUROMLECZ – Ciechocinek 2018

Przedstawiciele branży mleczarskiej spotkali na dorocznej konferencji EUROMLECZ w Ciechocinku

W dniach 3-5 stycznia przedstawiciele branży mleczarskiej spotkali się na konferencji EUROMLECZ, odbywającej się tradycyjnie na początku roku w Ciechocinku, aby omówić aktualne problemy oraz szanse stojące przed przetwórstwem mleka w Polsce.

Spotkaniu przewodniczył Pan prof. Zygmunt Zander, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego, a wśród licznych prelegentów głos zabierali: Pan Jan Krzysztof Ardanowski, poseł, oraz Pan Waldemar Broś, prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich.

Stację Hodowli i Unasieniania Zwierząt reprezentował Pan Wiesław Drewnowski, prezes Zarządu, oraz Pan Adam Gałgański, wiceprezes.

Produkcja i przetwórstwo mleka to pod wieloma względami szczególna gałąź polskiej gospodarki. Na podkreślenie zasługuje fakt, że surowiec podstawowy, czyli mleko jest niemal w całości pozyskiwany w kraju. Jednocześnie polskie mleczarstwo jest uczestnikiem globalnego (światowego) rynku przetworów mleczarskich, a funkcjonowanie całego łańcucha produkcji białego surowca – od genetyki i hodowli bydła począwszy – jest także uwarunkowane rozwiązaniami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Wszystkie te obszary należy brać pod uwagę, gdyż są źródłem szans i zagrożeń polskiego mleczarstwa.

Waldemar Broś, prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Zygmunt Zander, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego
Scroll to top
1