Kliknij i skorzystaj z promocji Cena: 50zł+VAT
BUHAJE Z POLSKIEJ HODOWLI SUKCES
Indeks gPF 156 | PL005516568549

Koncert Jubileuszowy Konkursu Rolnik Pomorza i Kujaw

Z okazji jubileuszu XV-lecia Konkursu Rolnik Pomorza i Kujaw miał miejsce uroczysty koncert z udziałem władz Państwowych

Z okazji jubileuszu XV-lecia Konkursu “Rolnik Pomorza i Kujaw” i w roku obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy  miał miejsce uroczysty koncert z udziałem władz państwowych: Szefa Kancelarii Prezydenta RP Pani Haliny Szymańskiej, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Ryszarda Zarudzkiego, Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego Pana Józefa Ramlau, Przewodniczącego Sejmiku Kujawsko-Pomorskiego Pana Ryszarda Bobera, oraz parlamentarzystów: Pana Piotra Króla, posła na Sejm i Pana Józefa Łyczaka, senatora. Obecni byli także liczni przedstawiciele instytucji i firm z obszaru rolnictwa.

W sali koncertowej filharmonii nie mogło zabraknąć oczywiście głównych bohaterów Konkursu – jego Laureatów, dla których uroczystość ta była z pewnością zasłużoną okazją do ponownego świętowania ich sukcesu.

W czasie spotkania został odczytany list Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy oraz wręczone zostały odznaczenia państwowe i resortowe – uroczystej dekoracji dokonali obecni na Gali ministrowie: Pani Halina Szymańska oraz Pan Ryszard Zarudzki. W dalszej części przekazywano podziękowania i gratulacje dla osób zaangażowanych w sposób szczególny w rozwój rolnictwa na terenie Kujaw i Pomorza.

Uczestnicy składali także podpisy pod “Deklaracją mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości”, w której wyrażono wdzięczność pokoleniom naszych przodków za ofiarność i pracę na rzecz Ojczyzny, deklarując jednocześnie zobowiązanie do kontynuacji tej służby.

 

Drugą część spotkania stanowił mistrzowski koncert złożony z utworów Fryderyka Chopina i Ignacego Jana Paderewskiego. Na zakończenie gospodarz Konkursu, Pan Janusz Polak zaprosił wszystkich gości na uroczystą lampkę szampana, życząc zebranym pomyślności. Do tych życzeń pragniemy się przyłączyć, dziękując za możliwość współudziału w tak uroczystym promowaniu pracy kujawsko-pomorskich rolników i hodowców.

Zofia Kozłowska, przewodnicząca Kapituły Konkursu Rolnik Pomorza i Kujaw, wita przybyłych na Koncert Galowy z okazji XV-lecia Konkursu Halina Szymańska, szef Kancelarii Prezydenta RP, czyta list skierowany przez Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudę do uczestników Koncertu Galowego z okazji XV-lecia Konkursu Rolnik Pomorza i Kujaw
Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w MRiRW
Józef Ramlau, wicewojewoda kujawsko-pomorski Ryszard Bober, przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Piotr Król, poseł Józef Łyczak, senator
Scroll to top
1