Kliknij, aby wejść do sklepu Cena: 20zł+VAT
BUHAJ MIESIĄCA LIPCA SKAUT
Indeks gPF 146 | PL005516568563

Jubileusz prof. Henryka Jasiorowskiego

W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie miał miejsce Jubileusz 70-lecia pracy zawodowej prof. Henryka Jasiorowskiego

Pan Mariusz Wykrzykowski, członek Zarządu SHiUZ Bydgoszcz miał w dniu 23 czerwca zaszczyt uczestniczyć w Konferencji pt. ,,Problemy hodowli i chowu bydła mięsnego”, zorganizowanej przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Konferencja była połączona z Jubileuszem 70-lecia działalności zawodowej prof. dra hab. dra h.c. multi. Henryka Jasiorowskiego, oraz z obchodami 65-lecia Wydziału Nauk o Zwierzętach oraz 200-lecia SGGW. Tak liczne Jubileusze sprawiły, że konferencja zgromadziła licznych przedstawicieli świata nauki oraz praktyków.

Prof. dr hab. Henryk Jasiorowski urodził się 7 czerwca 1926 r. w Grójcu. W 1951 r. ukończył studia na Wydziale Rolniczym SGGW z dyplomem magistra inżyniera nauk rolniczych w specjalizacji zootechnicznej. W latach 1952-1956 r. odbył studia doktoranckie w zakresie produkcji zwierzęcej, których uwieńczeniem było uzyskanie stopienia doktora. W 1961 r. uzyskał stopnień doktora habilitowanego, a w 1978 r. został mianowany profesorem zwyczajnym. W 1977 r. otrzymał Doktorat Honoris Causa w Uniwersytecie Hohenheim w Niemczech, w 1990 r. został Doktorem Honoris Causa Akademii Rolniczej w Lublinie, w 1996 r. otrzymał Doktorat Honoris Causa SGGW. Opublikował wiele prac naukowych i popularyzujących szeroko rozumianą wiedzę rolniczą. Od 20 lat wspólnie z rodziną prowadzi 300-hektarowe wzorowe gospodarstwo sadowniczo-hodowlane, hodując ok. 100 krów mięsnych z przychówkiem, początkowo ras hereford i limousine, a ostatnio hereford. Hodowane zwierzęta zdobywają liczne czempionaty na wielu wystawach krajowych.

Jesteśmy dumni, że w trakcie uroczystości Profesor Henryk Jasiorowski wraz z gorącymi gratulacjami i serdecznymi życzeniami zechciał przyjąć Złotą Odznakę SHiUZ Bydgoszcz i pamiątkową statuetkę. Dziękujemy Panu Profesorowi za olbrzymi wkład w rozwój nauk zootechnicznych. Życzymy wielu lat dalszej aktywności i kolejnych sukcesów na polu hodowlanym.

Jubilat Prof. Henryk Jasiorowski (pierwszy z lewej) w otoczeniu gości Jubileuszu
Scroll to top
1