Kliknij, aby wejść do sklepu Cena: 126zł+VAT
BUHAJ Z POLSKIEJ HODOWLI SPARTANIN ET
Indeks gPF 161 | PL005473584552

Jubileusz 15-lecia Koła Hodowców ze Złotnik Kujawskich

Kolejny wspaniały Jubileusz ! 15-lecie Koła Hodowców Bydła w Złotnikach Kujawskich. Serdecznie gratulujemy, dziękujemy za współpracę i życzymy kolejnych lat rozwoju hodowli !

Na zaproszenie Hodowców, w dniu 26 lutego mieliśmy zaszczyt i przyjemność udziału w uroczystości 15-lecia istnienia Międzygminnego  Koła Hodowców Bydła w Złotnikach Kujawskich. Ta kolejna już, wspaniała uroczystość w regionie kujawsko-pomorskim każe pozytywnie myśleć o rozwoju hodowli bydła mlecznego i produkcji mleka.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Pan Stanisław Wyrębski, sekretarz PFHBiPM w Warszawie, Pan Piotr Depta, prezydent Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Bydła, Pan Marek Wrzała, dyrektor PFHBiPM Region Oceny Bydgoszcz oraz Pan Janusz Nalewalski, kierownik biura PFHBiPM w Minikowie. Obecne były władze samorządowe: Pan Witold Cybulski, wójt Złotnik Kujawskich, Pan Piotr Woźniak, przewodniczący Rady Gminy Złotniki Kujawskie oraz Pan Adam Banaszak, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Stację Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Bydgoszczy reprezentowali Pan Piotr Augustyniak, dyrektor handlowy, oraz Pan Edward Prokopczyk, menedżer rejonu. Uroczystość zgromadziła także przedstawicieli innych instytucji i firm działających w sektorze rolno-hodowlanym.

Jubilatów, czyli Hodowców – członków Koła reprezentowali: Pan Roman Michalski, przewodniczący Międzygminnego  Koła Hodowców Bydła w Złotnikach Kujawskich, oraz wiceprzewodniczący: Panowie Józef Szczecina i Leszek Wieloszyńsk, którzy dzielnie pełniąc rolę Gospodarzy uroczystości, odbierali liczne życzenia i gratulacje oraz wyrazy sympatii.

W imieniu Zarządu Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy serdeczne gratulacje z okazji Jubileuszu i życzenia dalszego, pomyślnego rozwoju i sukcesów hodowlanych, a także podziękowania za dotychczasową współpracę na ręce Pana Przewodniczącego Koła złożył Pan Piotr Augustyniak.

Było nam niezmiernie miło otrzymać pamiątkowy puchar, co pozwala nam wyrazić nadzieję, że nasza dotychczasowa współpraca z Hodowcami z rejonu Złotnik Kujawskich przebiega pomyślnie i  dalej będzie służyła rozwojowi hodowli na tym terenie.

 

Uroczystość uświetnił występ wokalno-taneczny zespołu artystów ludowych, którzy udowodnili, że przy tradycyjnych przyśpiewkach można się doskonale bawić.

Jeszcze raz dziękujemy za zaproszenie. Serdecznie gratulujemy i pozdrawiamy wszystkich uczestników uroczystości.

  Pan Stanisław Wyrębski, sekretarz PFHBiPM w Warszawie, reprezentujący Prezydenta Polskiej Federacji Hodowców Pan Piotr Depta, prezydent Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Bydła skupiającego koła hodowców i hodowców-członków Związku
  Uroczysty toast: za Hodowców i hodowlę!
Pan Roman Czechowicz przedstawia historię i osiągnięcia Międzygminnego Koła Hodowców Bydła z siedzibą w Złotnikach Kujawskich Pan Roman Michalski, przewodniczący Międzygminnego  Koła Hodowców Bydła w Złotnikach Kujawskich (pierwszy z prawej) odbiera pamiątkowy grawerton od Pana Stanisława Wyrębskiego, sekretarza PFHBiPM w Warszawie. Towarzyszą im (od lewej): Pan Piotr Depta, prezydent Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Bydła, Pan Marek Wrzała, dyrektor PFHBiPM Region Oceny Bydgoszcz Zarząd Międzygminnego  Koła Hodowców Bydła w Złotnikach Kujawskich z pamiątkowymi statuetkami od władz PFHBiPM z okazji 15-lecia Koła: (od lewej) Pan Piotr Depta, prezydent K-PZHB, Pan Roman Michalski, przewodniczący Koła Hodowców w Złotnikach Kujawskich, Pan Józef Szczecina, wiceprzewodniczący i Pan Leszek Wieloszyński, wiceprzewodniczący Koła, Pan Marek Wrzała, dyrektor PFHBiPM Region Oceny Bydgoszcz Od lewej: Pan Witold Cybulski, wójt Złotnik Kujawskich, Pan Piotr Woźniak, przewodniczący Rady Gminy Złotniki Kujawskie w trakcie składania uroczystych gratulacji Panu Romanowi Michalskiemu, przewodniczącemu Międzygminnego Koła Hodowców Bydła w Złotnikach Kujawskich
Pan Adam Banaszak, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego (pierwszy z lewej) składa uroczyste gratulacje Zarządowi Międzygminnego Koła Hodowców Bydła w Złotnikach Kujawskich: Panu Romanowi Michalskiemu, przewodniczącemu, Panu Józefowi Szczecinie, wiceprzewodniczącemu i Panu Leszekowi Wieloszyńskiemu, wiceprzewodniczącemu Koła Podziękowania od Zarządu Koła w Złotnikach Kujawskich dla Pana Romana Czechowicza (z prawej), organizatora i animatora zrzeszania się hodowców Pan Piotr Augustyniak, dyrektor handlowy SHiUZ Bydgoszcz (pierwszy z lewej), z pamiątkowym pucharem z okazji 15-lecia Koła Hodowców w Złotnikach Kujawskich. Za dobrą współpracę z hodowcami dziękuje mu Pan Witold Cybulski, wójt Złotnik Kujawskich Pan Piotr Augustyniak, dyrektor handlowy SHiUZ Bydgoszcz (pierwszy z lewej), otrzymuje podziękowania za współpracę z hodowcami ze Złotnik Kujawskich i okolic od Pan Piotra Woźniaka, przewodniczącego Rady Gminy Złotniki Kujawskie
Pan Piotr Augustyniak, dyrektor handlowy w imieniu Zarządu SHiUZ Bydgoszcz, składa gratulacje i podziękowania członkom Koła Hodowców Bydła w Złotnikach Kujawskich  Pan Roman Michalski, przewodniczący Koła Hodowców w Złotnikach Kujawskich (po prawej) prezentuje pamiątkowy dyplom od Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy z okazji 15-lecia istnienia Koła, po lewej: Pan Piotr Augustyniak, dyrektor handlowy SHiUZ Bydgoszcz
Scroll to top
1