Kliknij, aby wejść do sklepu Cena: 20zł+VAT
BUHAJ MIESIĄCA LIPCA SKAUT
Indeks gPF 146 | PL005516568563

Inseminatorskie szlify studentów UTP

Kolejna grupa studentów UTP w Bydgoszczy zdobyła uprawnienia inseminatora bydła i trzody chlewnej

Kolejna grupa studentów Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy zdobyła uprawnienia inseminatora bydła i trzody chlewnej na kursie inseminacji prowadzonym w SHiUZ w Bydgoszczy.

Szkolenie odbyło się w ramach trwającej już kilka lat współpracy naszej Stacji z bydgoską uczelnią, która jako jedna z wielu jednostek kształcących studentów i uczniów korzysta z naszej pomocy przy podnoszeniu kwalifikacji młodzieży u progu kariery zawodowej.

Kursy inseminacji prowadzone są przez lekarza weterynarii Mariettę Gąsiorowską. Obok wykładów z zakresu anatomii i fizjologii krów i loch, zasad postępowania z nasieniem i prowadzenia niezbędnej dokumentacji, studenci uczestniczyli w zajęciach praktycznych prowadzonych na fantomie krowy oraz na żywych zwierzętach.

Trening z przeprowadzenia zabiegu unasieniania krów został przeprowadzony dzięki uprzejmości firmy Kom-Rol Kobylniki Sp. z o.o. W imieniu przyszłych kadr inseminacyjnych i bioinżynieryjnych dziękujemy Gospodarstwu w Kobylnikach za gościnność i stworzenie doskonałych warunków do  przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych dla studentów. Pozwalamy sobie wyrazić przekonanie, że tak dobrze przygotowane kadry będą w niedalekiej przyszłości efektywnie rozwijać polską hodowlę w licznych gospodarstwach krów mlecznych.

Scroll to top
1