III Pomorska Wystawa Bydła Mlecznego w Bolesławowie

Jałowice po buhajach SHiUZ Bydgoszcz nagrodzone na  III Pomorskiej Wystawie Bydła Mlecznego w Bolesławowie

W dniach 23-24 kwietnia br. na terenie Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Józefa Wybickiego w Bolesławowie odbyła się III Pomorska Wystawa Bydła Mlecznego.

Tej rangi wystawę zorganizowano tutaj po raz pierwszy, a spotkanie w jednym miejscu najlepszych hodowców z województwa nie tylko przysporzyło splendoru Szkole, ale stało się także znakomitym doświadczeniem z zakresu praktycznej nauki zawodu. Komisarzem wystawy został został wieloletni dyrektor Szkoły, Pan Alfred Portee, natomiast bezpośrednią ocenę bydła przeprowadził Pan Arno Grengs, sędzia z Convis Herdbuch Service Elevage et Genetique z Luksemburga.

Bydło oceniano w następujących kategoriach:

Grupa I – jałówki w wieku 12 m-cy, ur. w okresie 24.04 – 23.05.2015 roku

Grupa II – jałówki w wieku 13 m-cy, ur. w okresie 24.03 – 23.04.2015 roku

Grupa III – jałówki w wieku 14-15 m-cy, ur. w okresie 24.02 – 23.03.2015 roku

Grupa IV – jałówki w wieku 16-17 m-cy ur. w okresie 24.11. 2014 – 23.01.2015 roku

Grupa V – jałówki w wieku 18-20 m-cy ur. w okresie 24.08 – 23.11.2014 roku

Grupa VI – jałówki w wieku 20-24 m-cy, ur. w okresie 24.04 – 23.08.2014 roku

Grupa VII – krowy mleczne w trakcie trwania 1 laktacji

Grupa VIII – krowy mleczne w trakcie trwania 2 laktacji

Grupa IX – krowy mleczne w trakcie trwania 3 i dalszych laktacji

W grupie I tytuł czempiona uzyskała jałówka o nr katalogowym 7 (PL005323011504) pochodząca z gospodarstwa Fortune Cieszymowo Sp. z o. o.. Również czempionaty za jałówki z grupy II, III i IV trafiły do Cieszymowa: sztuka o nr katalogowym 16 (PL005323011337), 24 (PL005351007883) oraz 35 (PL005351007371, która została jednocześnie Superczempionem wystawy w grupie jałówek. Do Państwa Adahs ze Starych Polaszek trafił czempionat za jałówkę z grupy V – nr katalogowy 63 (PL005246942794). W VI grupie jałówek laury zebrał Pan Zbigniew Pienschke z Mrzezina za jałówkę o nr katalogowym 67 (PL005340002141)

Czempionaty za krowy w trakcie 1 laktacji (nr katalogowy 78, PL005321472116) oraz 3 laktacji i dalszych (nr katalogowy 102, PL005251570449) trafiły do Gospodarstwa Fortune w Cieszymowie, natomiast zwyciężczynią w grupie krów w 2 laktacji została sztuka o nr katalogowym 92 (PL005301611214) pochodząca z Ośrodka Hodowli Zarodowej w Gajewie Sp. z o.o. Ponadto krowa o numerze katalogowym 78 pochodząca z GR Fortune z Cieszymowa została Superczempionem wystawy w grupie krów.

My jako jeden ze współorganizatorów tegorocznej wystawy oraz partner w codziennej pracy hodowlanej jesteśmy dumni z zaprezentowanego poziomu tego wydarzenia. Po dwakroć cieszymy się z wyników osiągniętych przez hodowców, albowiem sztuki pochodzące po buhajach SHiUZ Sp. z o.o . w Bydgoszczy zdobyły czempionaty w III (Demion), V (Bakarat) oraz VI grupie jałówek (Tander), I-sze wiceczempionaty w grupie VI jałówek (Bakarat), w grupie krów w 2 laktacji (Jegier) i grupie krów mlecznych w 3 i dalszych laktacjach (Ginter) oraz II wiceczempionaty w I (Cenar),V (Jeti ET) i VI grupie jałówek (Superpol). Serdecznie gratulujemy zwycięzcom tegorocznej wystawy i życzymy dalszych sukcesów w tej jakże niełatwej pracy.

Janusz Piotrowski

Od lewej: Pan Robert Blomendal, prezes Dochowo Dairy, Kazimierz Konsowicz,  dyrektor ds. doradztwa i szkoleń SHIUZ Bydgoszcz, Stanisław Szyca, dyrektor Ekofarm Wyczechowo, Pan Jan Czachorowski, prezes Gospodarstwa Rolnego Radostowo Nagrodzona II wiceczempionatem córka buhaja Superpol, III Pomorska Wystawa Bydła Mlecznego w Bolesławowie
Nagrodzona II wiceczempionatem córka buhaja Superpol (nr kat. 52), III Pomorska Wystawa Bydła Mlecznego w Bolesławowie
Scroll to top
1