Kliknij, aby wejść do sklepu Cena: 126zł+VAT
BUHAJ Z POLSKIEJ HODOWLI SPARTANIN ET
Indeks gPF 161 | PL005473584552

II Forum Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej Kujaw i Pomorza

Za nami kolejne Forum poświęcone hodowli świń, na które przybyli liczni hodowcy z kujawsko-pomorskiego

Za nami kolejne Forum poświęcone hodowli świń, na które przybyli liczni hodowcy z kujawsko-pomorskiego. Konferencja odbyła się w Przysieku, w Oddziale Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, w dniu 4 listopada.

II Forum Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej Kujaw i Pomorza odbyło się nie tylko w trudnym dla producentów świń czasie, ale też w bardzo napiętym okresie, wynikającym z pojawiania się kolejnych ognisk ASF (afrykańskiego pomoru świń) w Polsce i podejmowaniem kolejnych działań ze strony władz państwowych w celu zwalczania tej choroby.

Z pewnością ta sytuacja była bezpośrednią przyczyną włączenia do konferencji tematu bioasekuracji i taki wykład rozpoczął część merytoryczną spotkania. Zagadnienia dotyczące zapobiegania przenikaniu czynników infekcyjnych do stad świń zostały bardzo szeroko i szczegółowo omówione przez prof. dr. hab. Romana Kołacza. Kwestie bioasekuracji budziły zrozumiałe zainteresowanie słuchaczy, a do dyskusji włączył się lekarz wet. Jerzy Dymek, wojewódzki lekarz weterynarii.

Kolejny z prelegentów, lekarz weterynarii Bogusław Zakrzewski przedstawił prezentację pt. Znaczenie wentylacji w kształtowaniu prawidłowych warunków środowiskowych w budynkach trzody chlewnej.

Lekarz wet. Piotr Kołodziejczyk przedstawił prezentację nt. zapewnienia optymalnych warunków do rozrodu świń. Mówił m.in. o właściwej organizacji pracy w sektorze krycia i przygotowaniu loch do inseminacji. Zgodnie z  tytułem jego wykładu, należy podkreślić, że w rozrodzie świń – “Sukces tkwi w szczegółach” – jednym z przykładowych zagadnień poruszonych przez Piotra Kołodziejczyka było odpowiednie oświetlenie sektora loch – kojce z lochami od momentu odsadzenia prosiąt do pokrycia powinny być oświetlone światłem o natężeniu ok. 300 lux przez 16h/dobę.

Ostatnim z wykładowców był dr Ryszard Kujawiak. Ten znany specjalista od żywienia zwierząt hodowlanych omówił zastosowanie roślin strączkowych w żywieniu świń.

Na podkreślenie zasługuje fakt,  że wszystkie wykłady miały bardzo merytoryczny i praktyczny charakter, a każdy z uczestników otrzymał ich treść w formie drukowanej. 

W czasie spotkania hodowcy mogli także zapoznać się bieżącą sytuacją wokół “Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich” (SIR).

Pan Roman Sass, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie
prof. Roman Kołacz Jerzy Dymek, wojewódzki lekarz weterynarii Bogusław Zakrzewski
Piotr Kołodziejczyk
Scroll to top
1