Kliknij, aby wejść do sklepu Cena: 126zł+VAT
BUHAJ Z POLSKIEJ HODOWLI SPARTANIN ET
Indeks gPF 161 | PL005473584552

GRATULUJEMY!

Zarząd SHiUZ Bydgoszcz przesyła serdeczne gratulacje dla Pana Krzysztofa Banacha i życzy dalszych sukcesów w przewodzeniu Podlaskim Hodowcom  !

W dniu 18.12.2015 Pan Krzysztof Banach został ponownie wybrany na zaszczytną funkcję  Prezesa Podlaskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Wśród zaproszonych gości na Walnym Zgromadzeniu PZHBiPM był obecny m.in. wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, Pan Jacek Bogucki, a także reprezentujący Stację Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Bydgoszczy członek Zarządu Mariusz Wykrzykowski.

Szanownemu Panu Prezesowi z okazji ponownego wyboru Zarząd Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy przesyła serdeczne gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności i dalszego rozwoju Podlaskiego Związku Hodowców Bydła.

Do delegatów zwraca się Pan Krzysztof Banach, ponownie wybrany na funkcję prezesa Podlaskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka Pan Mariusz Wykrzykowski, członek Zarządu SHiUZ Bydgoszcz, gratuluje wyboru Panu prezesowi Krzysztofowi Banachowi Delegaci uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu PZHBiPM  Głos zabiera Pan Jacek Bogucki, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi
Delegaci i zaproszeni goście uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu PZHBiPM
Scroll to top
1