Kliknij, aby wejść do sklepu
BUHAJE Z POLSKIEJ HODOWLI SONET ET
Indeks gPF 162 | PL005501913026

Forum Rolnicze w Bydgoszczy

W dniu 2 października br. w Bydgoszczy odbyło się, przy udziale Naszej Stacji, kolejne już Forum Rolnicze “Gazety Pomorskiej”

W dniu 2 października br. w Bydgoszczy odbyło się, przy udziale Naszej Stacji, kolejne już Forum Rolnicze “Gazety Pomorskiej”. Konferencja zgromadziła licznych gości, w tym obecnego ministra rolnictwa, Pana Marka Sawickiego, oraz byłych ministrów i sekretarzy stanu z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obecni byli przedstawiciele agencji rządowych, świata nauki, firm działających w branży rolnej oraz gospodarstw rolnych i hodowlanych. Stację Hodowli i Unasieniania Zwierząt reprezentował prezes Wiesław Drewnowski oraz członek zarządu Mariusz Wykrzykowski.

Pierwszą część spotkania wypełniły panele tematyczne, w czasie których można było wysłuchać prelekcji prowadzonych przez naukowców i praktyków. Poruszane były m.in. następujące tematy:

Mleczarstwo, prelegenci: Waldemar Broś, Mariusz Trojakowski, Mariusz Falgowski

Produkcja roślinna, prelegenci: prof. Dariusz Jaskulski, prof. Czesław Sadowski, prof. Jacek Przybył

Finansowanie rozwoju agrobiznesu, prelegenci: Danuta Trzmielewska, Szczęsny Wielgosz,

Ekonomika rolnictwa, prelegenci: dr Roman Sass, prof. Andrzej Kowalski

Trzoda chlewna, prelegenci: dr Jan Biegniewski, prof. Wojciech Ziętara, prof. Wojciech Kapelański

 

Kolejnym punktem programu było forum dyskusyjne, w którym w roli ekspertów, wraz z ministrem Markiem Sawickim, udział wzięli: Pan Roman Jagieliński, Pan Gabriel Janowski, Pan Andrzej Gross, Pan Jan Krzysztof Ardanowski, Pan Radosław Szatkowski, Pan Marek Tadeusz Zagórski, Pan Wojciech Mojzesowicz. Temat: Perspektywy dla polskiego rolnictwa. Co zrobić, by gospodarstwa rodzinne nie wypadły z unijnego pociągu, a przedsiębiorcy rolni mogli się dalej rozwijać?, wzbudził duże zainteresowanie, gdyż dyskusja odbywała się w wypełnionej po brzegi sali. Ostatnim oficjalnym punktem imprezy było wręczenie nagród w plebiscytach: Rolnik Roku oraz Nasz Sołtys. Wyróżnieni zostali:

Nasz Sołtys 2015 

Piotr Kaszubcki, wieś Odolion

Sołtys Roku województwa kujawsko-pomorskiego

Ewelina Olejniczak, Wielki Mędromierz

Rolnik Roku 2015

Grzegorz Stanny, Bródzki

Roman Molenda, Skotniki

Sławomir i Danuta Gardeccy, Ostrowite

Rolnik Agroprzedsiebiorca 2015

Grzegorz i Hanna Krzemkowscy, Dębowo

Maciej Ściesiński, Salno

Michał Gmys, Wtelno Grupa

Producencka 2015

Grupa Producencka Owoców Galster sp. z o.o., Wierzchucice

Owoce Warzywa Klimkiewicz sp. z o.o., Wtelno

Spółdzielcza Grupa Prodecentów Mleka Zamek, Jabłonowo Zamek

Po części oficjalnej goście mogli spędzić miły wieczór słuchając występu Katarzyny Skrzyneckiej i Jacka Piskorza.

Panel dyskusyjny: Mleczarstwo. Prelegent: Mariusz Trojanowski, prezes SM ROTR w Rypinie  Panel dyskusyjny: Finansowanie rozwoju agrobiznesu Uczestnicy panelu poświęconego produkcji roślinnej
W czasie przerw nie marnowano czasu przenosząc dyskusję z sal konferencyjnych do kuluarów
Rozpoczęcie spotkania nt. hodowli trzody chlewnej
Temat ubezpieczeń w rolnictwie także wzbudzał duże  zainteresowanie, szczególne zrozumiałe w obecnych czasach Najważniejsi goście i uczestnicy Forum: Marek Zagórski, Radosław Szatkowski, Andrzej Gross, Marek Sawicki, Roman Jagieliński, Gabriel Janowski, Jan Ardanowski, Wojciech Mojzesowicz
Scroll to top
1