Kliknij, aby wejść do sklepu Cena: 20zł+VAT
BUHAJ MIESIĄCA LIPCA SKAUT
Indeks gPF 146 | PL005516568563

Farmerzy Roku w Ciechocinku

W dniu 7 czerwca organizatorzy konkursu Rolnik-Farmer Roku, z którymi od wielu lat  mamy zaszczyt współpracować, zaprosili do Ciechocinka tegorocznych laureatów konkursu wraz z członkami Stowarzyszenia Polski Klub Rolnik-Farmer Roku oraz zaprzyjaźnione instytucje i firmy działające w sektorze rolnym. Spotkanie uświetnili swoją obecnością parlamentarzyści: Pan Jan Krzysztof Ardanowski, poseł i przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP oraz Pan Józef Łyczak, senator.

W czasie pierwszej części spotkania laureaci osobiście opowiadali o historii swojego gospodarstwa i drodze do sukcesu, którego zwieńczeniem był tytuł Rolnika-Farmera Roku. Prezentowali także zdjęcia i nagrania filmowe przedstawiające swoją działalność i odpowiadali na pytania z sali.

Drugą część spotkania stanowiła dyskusja nt. aktualnych problemów w rolnictwie, w której głos zabierali i na pytania zgromadzonych odpowiadali parlamentarzyści oraz przedstawiciele Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 

Scroll to top
1