Kliknij, aby wejść do sklepu Cena: 20zł+VAT
BUHAJ MIESIĄCA LIPCA SKAUT
Indeks gPF 146 | PL005516568563

Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

Pan Wiesław Drewnowski, prezes SHiUZ Bydgoszcz miał zaszczyt uczestniczyć w Europejskim Kongresie Menadżerów Agrobiznesu w Łysomicach

W dniach 14-15 listopada odbyła się V. edycja Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu. Jest to spotkanie właścicieli i dzierżawców gospodarstw, ekspertów z obszaru rolnictwa oraz przedstawicieli firm i instytucji z otoczenia agrobiznesu. Organizatorem kongresów, będących stałym elementem w kalendarzu ważnych wydarzeń w woj. kujawsko-pomorskim, jest Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy wraz z European Landowners’ Organization.

Tegoroczny Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu został uświetniony szczególnym momentem 25-lecia Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Wszystkim członkom Związku składamy gratulacje i życzymy dalszych sukcesów w codziennej pracy w najtrudniejszym i zarazem najważniejszym dziale gospodarki.

Wśród uczestników i prelegentów Kongresu byli m.in.: Pani Justyna Matys, dyrektor Departamentu Gospodarki Ziemią w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Leszek Dereziński, prezes Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Pani Emanuell Mikosz, European Landowners’ Organization.

Stację Hodowli i Unasieniania Zwierząt reprezentował Pan Wiesław Drewnowski, prezes Zarządu.

Tematyka wszystkich wykładów jak zwykle ściśle wiązała się z profilem działalności zawodowej uczestników, tj. zagadnieniami prawnymi, ekonomicznymi i technologią prowadzenia upraw i hodowli zwierząt, a układem programu rządziła żelazna zasada – krótko i na temat. 

Organizatorom Kongresu gratulujemy przeprowadzania już piątej jego edycji i serdecznie dziękujemy za zaproszenie.

Otwarcie V. Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu. Od lewej: Leszek Dereziński,  prezes Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Emanuell Mikosz, European Landowners' Organization, Roman Wiatrowski, prezes Zarządu Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych Józef Ramlau, wicewojewoda Justyna Matys, dyrektor Departamentu Gospodarki Ziemią w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Leszek Dereziński,  prezes FZPDiWR przedstawia bieżącą sytuację organizacyjno-prawną dotyczącą obrotu ziemią w Polsce
Emanuelle Mikosz referuje aktualne tematy związane z polityką rolną UE Paweł Kocon, dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku KOWR, przybliża główne kierunki działań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa mających na celu wsparcie polskich producentów żywności
Scroll to top
1