Kliknij i skorzystaj z promocji Cena: 50zł+VAT
BUHAJE Z POLSKIEJ HODOWLI SUKCES
Indeks gPF 156 | PL005516568549

Edukacja to najlepsza inwestycja

W dniu 17 marca mieliśmy przyjemność gościć w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach

W dniu 17 marca przedstawiciele SHiUZ Bydgoszcz mieli przyjemność gościć i przeprowadzić prelekcje na temat inseminacji bydła i trzody chlewnej dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.

Pan Piotr Augustyniak, dyrektor handlowy, przedstawił zasady wykonania zabiegu inseminacji krowy i lochy wraz z praktyczną prezentacją wybranych elementów technologii inseminacyjnych. Natomiast Pani Monika Wel przybliżyła uczniom zasady prowadzonego przez Naszą Stację Programu hodowlanego i stosowaną od niedawna ocenę genomową buhajów.

Wykłady i pokazy spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy. Uczniowie zadawali liczne pytania, co bardzo ucieszyło prowadzących zajęcia i potwierdziło, że takie spotkania są potrzebne.

Chcemy wyrazić życzenie, by przedstawione prezentacje były zachętą do dalszego pogłębiania wiedzy na temat roli sztucznego rozrodu w hodowli bydła i trzody chlewnej. Mamy nadzieję, że będą pomocne przy wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej bądź przy podejmowaniu niełatwej decyzji rozpoczęcia aktywności zawodowej związanej z hodowlą bydła lub trzody chlewnej.

Dziękujemy Dyrekcji Szkoły i Gronu Nauczycielskiemu za zaproszenie. Pozdrawiamy wszystkich Uczniów!

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach Pan Piotr Augustyniak, dyrektor SHiUZ Bydgoszcz demonstruje zasady użycia katetera do inseminacji loch Pani Monika Wel przedstawia zasady prowadzenia oceny genomowej buhajów Co każdy przyszły inseminator wiedzieć powinien...
Praktyczna demonstracja rozmrażania nasienia buhaja Każdy mógł się przekonać, co kryje słomka ze SHiUZ-u Badanie mikroskopowe nasienia po rozmrożeniu
Scroll to top
1