Kliknij, aby wejść do sklepu Cena: 20zł+VAT
BUHAJ MIESIĄCA LIPCA SKAUT
Indeks gPF 146 | PL005516568563

Dożynki Prezydenckie z Ministrem!

W sobotę 18 sierpnia Ciechocinek był miejscem szczególnego “debiutu” – w Dożynkach Rolników Pomorza i Kujaw, dorocznej uroczystości w Dworku Prezydenta RP po raz pierwszy uczestniczył urzędujący Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – niedawno mianowany na to stanowisko Pan Jan Krzysztof Ardanowski !

W sobotę 18 sierpnia Ciechocinek był miejscem szczególnego “debiutu” – w Dożynkach Rolników Pomorza i Kujaw, dorocznej uroczystości w Dworku Prezydenta RP po raz pierwszy uczestniczył urzędujący Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – niedawno mianowany na to stanowisko Pan Jan Krzysztof Ardanowski !

Pan minister Ardanowski jest stałym uczestnikiem spotkań ludzi związanych z produkcją rolną i skupionych wokół obchodzącego w tym roku swoje piętnastolecie “Konkursu Rolnik Pomorza i Kujaw”. W tegorocznym spotkaniu zaszczycił wszystkich zgromadzonych obecnością w swojej nowej roli – najważniejszej osoby w Rządzie bezpośrednio odpowiedzialnej za sprawy wsi. A zatem po raz pierwszy kujawsko-pomorska “mała Spała” stała się uroczystością tak wysokiej rangi. Ośmielamy się zauważyć, że ten “podwójny debiut” nie mógł się nie udać – gwarantowali to także towarzyszący Panu Ministrowi znamienici goście – przedstawiciel Prezydenta RP, parlamentarzyści i władze samorządowe, wspaniałe grono właścicieli i osób prowadzących najlepsze gospodarstwa rolne i hodowlane w woj. kujawsko-pomorskim oraz przedstawiciele firm i instytucji działających w branży rolniczej, a także – sprzyjający spotkaniu na wolnym powietrzu uzdrowiskowy mikroklimat i pogoda.

Uroczystości rozpoczęła msza święta w Kolegiacie pw. św. Apostołów Piotra i Pawła celebrowana przez ks. prałata Grzegorza Karolaka. Następnie w korowodzie, któremu przewodziła drużyna rycerzy i Zespół “Kruszynioki” uczestnicy przeszli do ogrodu przy Dworku Prezydenta RP. Po uroczystym odśpiewaniu hymnu i  poświęceniu chleba oraz wieńca dożynkowego, głos zabrali m.in.:  Pani Emilia Godlewska, reprezentująca Kancelarię Prezydenta RP, która odczytała list, jaki Pan prezydent Andrzej Duda skierował do uczestników dożynek, Pan Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa, który przedstawił swoje zamierzenia oraz decyzje, będące odpowiedzią na najbardziej palące problemy producentów rolnych. Goście reprezentujący najwyższe władze Rzeczypospolitej wręczali także odznaczenia państwowe i wyróżnienia honorując zasłużonych dla rozwoju kujawsko-pomorskiej wsi.

Zgromadzonym serdeczne życzenia z okazji Święta Plonów składali także: Pan Józef Łyczak, senator, Pan Paweł Skutecki, poseł, Pan Ryszard Bober, przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pan Janusz Wojciechowski, dyrektor Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Instytucje państwowe działające na rzecz polskiego rolnictwa reprezentowali: Pan Grzegorz Pięta, zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Pani Jolanta Sobecka, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Przebieg uroczystości ubogacały występy artystów: Zespołu Folklorystycznego “Kruszynioki” oraz Pana Aleksandra Kamedulskiego, zdobywającego kolejne szczeble muzycznej edukacji o światowym już zasięgu – bo przybyłego do Ciechocinka prosto z Mediolanu.

W czasie uroczystości życzenia i gratulacje osiąganych wyników składał uczestnikom osobiście Pan Wiesław Drewnowski, prezes Zarządu SHiUZ Bydgoszcz.

Świętowanie dożynek zwieńczyło symboliczne podzielenie się chlebem, wspólny śpiew i poczęstunek.

Jeszcze raz pragniemy podziękować wszystkim za trud kończących się, niełatwych żniw i całorocznej pracy hodowlanej. Niech nigdy nie zabraknie powodów do uroczystego świętowania sukcesów i satysfakcji z pracy na polskiej wsi i dla rozwoju polskiego rolnictwa i hodowli.

Serdecznie gratulujemy świetnej uroczystości organizatorom: Centrum Organizacji Imprez z Panem Januszem Polakiem na czele i dziękujemy za zaproszenie.

 ks. prałat Grzegorz Karolak Uroczyście powitany na mszy św. dożynkowej Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa
   Dariusz Cichacki, wiceprezydent Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Bydła
 Zespół Folklorystyczny Kruszynioki
ks. Grzegorz Karolak i Janusz Polak rozpoczynają uroczystości w parku przy Dworku Prezydenta ks. Grzegorz Karolak, Ryszard Bober, przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przekazanie pamiątkowych albumów z okazji Dożynek w Ciechocinku Emilia Godlewska, ks. Grzegorz Karolak. Przekazanie pamiątkowych albumów z okazji Dożynek w Ciechocinku Emilia Godlewska czyta list skierowany przez Andrzeja Dudę, prezydenta RP, do uczestników Dożynek Rolników Pomorza i Kujaw
Ryszard Bober, przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Józef Łyczak, senator  Zofia Kozłowska, przewodnicząca Kapituły Konkursu Rolnik Pomorza i Kujaw przekazuje symboliczny bochen dożynkowego chleba na ręce Jana Krzysztofa Ardanowskiego, ministra rolnictwa Emilia Godlewska odbiera w imieniu Prezydenta RP z rąk Zofii Kozłowskiej, przewodniczącej Kapituły Konkursu Rolnik Pomorza i Kujaw symboliczny bochen dożynkowego chleba
Symboliczny bochen chleba z rąk Zofii Kozłowskiej, przewodniczącej Kapituły Konkursu Rolnik Pomorza i Kujaw otrzymuje Grzegorz Pięta, zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Przekazanie dożynkowego chleba Ryszardowi Boberowi, przewodniczącemu Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zofia Kozłowska, Grzegorz Pięta, Emilia Godlewska, Jan Krzysztof Ardanowski   Zofia Kozłowska, Ryszard Bober, Grzegorz Pięta, Emilia Godlewska, Jan Krzysztof Ardanowski Pierwszy z prawej: Wiesław Drewnowski, prezes Zarządu SHiUZ Bydgoszcz. Uroczyste przekazanie dożynkowego chleba w czasie Dożynek Rolników Pomorza i Kujaw, Ciechocinek 2018
Zofia Kozłowska, przewodnicząca Kapituły Konkursu Rolnik Pomorza i Kujaw składa podziękowania  Januszowi Polakowi Aleksander Kamedulski  A jeśli losów koło,<br/> Złączy zerwaną nić,<br/>Będziemy znów pospołu<br/>Śpiewać, marzyć, śnić - wspólne wykonanie powstałej blisko 150 lat temu pięknej, polskiej piosenki to tradycja spotkań w Ciechocinku...
Scroll to top
1