Kliknij i skorzystaj z promocji Cena: 50zł+VAT
BUHAJE Z POLSKIEJ HODOWLI SUKCES
Indeks gPF 156 | PL005516568549

Dobre zdrowie i genetyka warunkiem opłacalności produkcji

1 marca br. Piotr Augustyniak, dyrektor operacyjny, oraz Wojciech Lus, menedżer rejonu SHiUZ Bydgoszcz, mieli przyjemność spotkać się z hodowcami z okolic Kutna i Łowicza na szkoleniu poświęconym chorobom krów mlecznych oraz genetyce buhajów z oferty SHiUZ Bydgoszcz.

Spotkanie, które miało miejsce w Tomaszewie, rozpoczęło się od wykładu prof. Wojciecha Barańskiego z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na temat możliwych problemów z rozrodem u wysoko wydajnych krów mlecznych i sposobami radzenia sobie z nimi.  Każdy właściciel krów może się z tymi problemami spotkać w swojej codziennej pracy, a jednocześnie mogą one istotnie podnosić koszty działalności i obniżać rentowność produkcji mleka. Tym bardziej ważna jest wiedza na ten temat. W swoim wykładzie prof. Wojciech Barański poruszał kwestie zarówno przyczyn, właściwej diagnostyki, profilaktyki oraz leczenia farmakologicznego. Niemalże w co drugim zdaniu podkreślał kluczową rolę hodowcy w przeciwdziałaniu  chorobom układu rozrodczego poprzez zapewnienie krowom właściwych warunków, odpowiedniego żywienia czy dbanie o higienę w czasie akcji porodowej. Zwracał uwagę na codzienną obserwację objawów, które mogą wymagać ingerencji lekarza weterynarii i sumienne prowadzenie dokumentacji, a także korzyści wynikające z objęcia stada kontrolą użytkowości.

Współczesne technologie - począwszy od oceny genomowej buhajów, przez komputerowe systemy zarządzania, kontrolowanie jakości pasz i składu uzyskiwanego mleka, po możliwości, którymi dysponuje medycyna weterynaryjna, stanowią szeroki wachlarz środków, dzięki którym można zarówno zapobiegać, jak i leczyć stany chorobowe, które skutkują niższą opłacalnością produkcji. Rolą hodowcy jest koordynacja działań podejmowanych na różnych obszarach - takich jak zapewnienie właściwych warunków środowiskowych, odpowiednie żywienie, optymalna organizacja rozrodu  (inseminacji), praca lekarza weterynarii, a także właściwy dobór buhajów. Wszystko to powinno służyć osiągnięciu założonych celów hodowlanych i produkcyjnych przy akceptowalnym poziomie kosztów.

Utrzymywanie wysoko wydajnych krów holsztyńsko-fryzyjskich oznacza pracę ze zwierzętami "nowej generacji", mającymi o wiele wyższe wymagania od tych, które pasły się na naszych łąkach jeszcze pod koniec XX w. By zapewnić bezproblemowy rozród przy obserwowanym w ostatnich latach wzroście wydajności,  trzeba wdrożyć w oborze wysokie standardy, szczególnie jeśli chodzi o dawki żywieniowe, wykrywanie rui, dbanie o prawidłowy przebieg porodu i przygotowanie mlecznicy do kolejnej ciąży.

Inne prelekcje dotyczyły właściwego zasuszania krów i zapobiegania chorobom wymion oraz zapowiadanych ograniczeń w stosowaniu antybiotyków w produkcji zwierzęcej. Poruszono temat chorób układu oddechowego u bydła, a także przedstawiono ofertę badań mikrobiologicznych i molekularnych.

Piotr Augustyniak, dyrektor operacyjny SHiUZ Bydgoszcz, przybliżył zebranym możliwości, jakie dają każdemu hodowcy informacje zawarte w katalogach buhajów Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt. Począwszy od - zdawałoby się banalnej - informacji takiej, jak data urodzenia buhaja, poprzez rodowód i grupy genetyczne, aż do podindeksów, które są "przeskalowane" w taki sposób, by łatwo porównać buhaje między sobą i zobaczyć, jak wartości hodowlane danego rozpłodnika wypadają na tle całej populacji.  By przyspieszyć wybór odpowiedniej genetyki, dzielimy nasze buhaje na kategorie, w zależności od tego, czy specjalizują się w zapewnieniu córkom bardzo dobrego pokroju, wysokiej produkcji lub eliminują problemy ze zdrowiem.  W celu łatwej identyfikacji przekazywanych cech, każdy rozpłodnik w naszym katalogu posiada oznaczenia graficzne. Uwzględniają one najistotniejsze aspekty produkcji mleka, na jakie wpływa genetyka: wydajność ogółem oraz pod względem zawartości tłuszczu lub białka, płodność kolejnego pokolenia, długowieczność, zdrowotność wymienia, oraz cechy budowy: ramy ciała, ustawienia zadu, budowy nóg, budowy wymienia. Nie zapomnieliśmy o tym, że w oborach naszych hodowców coraz częściej  funkcjonują nowoczesne technologie - buhaje, których córki będą bez problemu współpracowały z robotem udojowym mają także czytelne oznaczenie.

Zachęcamy Państwa do szczegółowego zapoznania się z Katalogiem Buhajów 2021/3. Nasi przedstawiciele są do Państwa dyspozycji. Chętnie służą radą i pomocą. Z przyjemnością odpowiedzą na pytania i wyjaśnią wątpliwości.

Katalog dostępny jest w wersji elektronicznej pod adresem: https://shiuz.pl/katalog-buhajow/

Scroll to top
1