Kliknij, aby wejść do sklepu Cena: 20zł+VAT
BUHAJ MIESIĄCA LIPCA SKAUT
Indeks gPF 146 | PL005516568563

Ciąg dalszy spotkań z hodowcami na Podlasiu

Na zaproszenie Podlaskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka uczestniczyliśmy w kolejnych spotkaniach hodowców

W ramach współpracy z Podlaskim Związkiem Hodowców Bydła i Producentów Mleka pracownicy SHiUZ Bydgoszcz wzięli udział w spotkaniach z hodowcami zrzeszonymi w Powiatowych Kołach Hodowców w Sejnach i Augustowie. Bydgoską Stację reprezentowali: Pan Grzegorz Wojtkielewicz, dyrektor Oddziału w Olecku i Pani Urszula Szydłowska, menadżer rejonu.

W czasie spotkań Dyrektor Oddziału w Olecku miał zaszczyt złożyć gratulacje hodowcom, którzy uzyskali najwyższe wydajności w 2015 r. i przekazać wyróżniającym się hodowlom nagrody w postaci nasienia buhaja DIADEM PL005391541897, który urodził się właśnie na terenie augustowszczyzny – w gospodarstwie Pana Stanisława Krupińskiego z Pruskiej Wielkiej.

Spotkania były także okazją do przedstawienia ostatnich osiągnięć SHiUZ Bydgoszcz i planów inwestycyjnych oraz hodowlanych związanych z otwarciem i rozbudową Centrum Genetycznego EBP w Sztumie.

Gratulujemy osiągniętych wyników w produkcji i hodowli, pragniemy przekazać wyrazy szczerego uznania dla ciężkiej pracy w gospodarstwach i życzymy dalszego wzrostu efektywności w produkcji mleka. Serdecznie dziękujemy za wspólne spotkania.

Krzysztof Banach, prezes Podlaskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka i wiceprezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Goście z Litwy - przedstawiciele tamtejszej firmy zajmującej się oceną wartości użytkowej bydła mlecznego Hodowcom z wyróżniającymi się wynikami produkcyjnymi w imieniu Zarządu SHiUZ Bydgoszcz gratulacje składa Grzegorz Wojtkielewicz
Pamiątkowe zdjęcie na spotkaniu Koła Hodowców Powiatu Augustowskiego. Piąty od lewej: Stanisław Krupiński, hodowca buhaja DIADEM PL005391541897, którym nagrodzono wyróżniające się hodowle Frekwencja na tegorocznych spotkaniach hodowlanych podsumowujących wyniki produkcyjne jak zwykle była wysoka Grzegorz Wojtkielewicz prezentuje aktualne osiągnięcia hodowlane oraz plany inwestycyjne i rozwojowe SHiUZ w Bydgoszczy
W środku: Urszula Szydłowska, menadżer rejonu, SHiUZ Bydgoszcz, obsługująca teren Augustowa i Sejn
Scroll to top
1