Kliknij, aby wejść do sklepu Cena: 20zł+VAT
BUHAJ MIESIĄCA LIPCA SKAUT
Indeks gPF 146 | PL005516568563

Być na bieżąco, by ulepszać hodowlę

Zachęcamy hodowców do uczestnictwa w spotkaniach szkoleniowych na terenie całej Polski

Gorąco zachęcamy hodowców do uczestnictwa w spotkaniach szkoleniowych na terenie całej Polski. Dają możliwość zapoznania się z najnowszymi informacjami ze świata hodowli i wymiany doświadczeń. A to warunek polepszania efektywności produkcji mleka.

Jedno z takich spotkań odbyło się w Śliwicach (woj. kujawsko-pomorskie) w dniu 18 lutego br. Marcin Wrotecki, kierownik rejonu SHiUZ Bydgoszcz miał przyjemność przedstawić prezentację nt. zastosowania indeksu PF w hodowli bydła mlecznego oraz omówić wyniki najnowszej oceny szacowanej wartości hodowlanej buhajów opublikowanej przez Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie. 

Przypominamy, że wszystkie buhaje w naszych katalogach posiadają wartości hodowlane obliczone zgodnie z metodyką indeksu PF – Produkcja i Funkcjonalność, zarówno te z oceną genomową jak i tradycyjną. Jest to kompozycja cech właściwa dla warunków prowadzenia produkcji mleka w Polsce.

SHiUZ Bydgoszcz prowadzi własny program hodowlany w oparciu o współpracę z gospodarstwami funkcjonującymi na terenie naszego kraju. Są to gospodarstwa rodzinne i wielkostadne. Aktualne wyniki wyceny dowodzą skuteczności prowadzonych prac hodowlanych – buhaj HOTSTAT z indeksem gPF o wartości 153, wywodzący się z zupełnie polskich linii hodowlanych, urodzony na fermie należącej do Pana Adama Pietruszyńskiego położonej w Lachowie (woj. podlaskie) to oficjalny lider wśród polskich buhajów. Owocem programu hodowlanego SHiUZ Bydgoszcz jest także ARTUS, rozpłodnik, który zajmuje wysokie miejsca w polskich rankingach nieprzerwanie od roku 2018 – obecny indeks gPF 150 – i zaskoczył wszystkich wysoką płodnością oraz ponadprzeciętną liczbą rodzących się córek, a przyszedł na świat w Gospodarstwie Pana Tomasza Radziszewskiego

Dziękujemy wszystkim za poświęcony czas i zapraszamy na kolejne szkolenia.

Marcin Wrotecki, kierownik rejonu SHiUZ Bydgoszcz, omawia zastosowanie indeksu PF Spotkanie hodowców bydła mlecznego w Śliwicach, 18.02.2020
Scroll to top
1