Kliknij, aby wejść do sklepu Cena: 20zł+VAT
BUHAJ MIESIĄCA LIPCA SKAUT
Indeks gPF 146 | PL005516568563

Buhaje SHiUZ i dobra kukurydza to pewna droga do sukcesu!

 Pracownicy SHiUZ Bydgoszcz Odział Piątnica w dniu 29 września wzięli udział w Dniu Kukurydzy zorganizowanym w gospodarstwie Pawła i Wiesława Kuleszów w miejscowości Rębiszewo Zegadły

Pracownicy SHiUZ Bydgoszcz Odział Piątnica w dniu 29 sierpnia wzięli udział w Dniu Kukurydzy zorganizowanym w gospodarstwie Pawła i Wiesława Kuleszów w miejscowości Rębiszewo Zegadły.

Głównym organizatorem pokazu była firma KWS, która zaprezentowała różne odmiany kukurydzy, przeznaczone do różnych zastosowań – do zakiszania i na ziarno.

Na pokaz przybyło ponad 100 rolników hodowców bydła mlecznego.

Naszą Stację reprezentowali:  Dariusz Gawroński, dyrektor regionu i Bogdan Godlewski, specjalista ds. hodowli bydła, który korzystając z okazji przedstawił wyniki ostatniej wyceny wartości hodowlanej (2019/2) i zwrócił uwagę na liderów listy krajowej. Przypomnijmy, że najwyżej wycenione polskie buhaje należą do SHiUZ Bydgoszcz i są to:

1. PROTON PL005406671205 GPF 153 – LIDER LISTY KRAJOWEJ

2. HOTSTAT PL005473970683 GPF 152 – NAJWYŻEJ WYCENIONY BUHAJ Z PODLASIA

3. ARTUS PL005347355158 GPF 149 – LIDER POPRZEDNICH 5 WYCEN, nie ustępujący aktualnym rekordzistom

Hodowcy byli pod wrażeniem pracy hodowlanej prowadzonej przez SHiUZ Bydgoszczy, czego dowodziły składane na miejscu zamówienia na nasienie wyżej wymienionych buhajów.

Dziękujemy Państwu Kuleszom za zaproszenie, hodowcom za odwiedzenie stoiska i życzymy rzeki mleka, którą gwarantują buhaje SHiUZ Bydgoszcz i dobra kukurydza.

Wiesław Kulesza wraz z synem Pawłem (drugi od prawej) wita przybyłych na Dzień Kukurydzy Dzień Kukurydzy w Gospodarstwie Rodziny Kuleszów w Rębiszewie Zegadłach Dzień Kukurydzy w Gospodarstwie Rodziny Kuleszów w Rębiszewie Zegadłach Dzień Kukurydzy w Gospodarstwie Rodziny Kuleszów w Rębiszewie Zegadłach
Dzień Kukurydzy w Gospodarstwie Rodziny Kuleszów w Rębiszewie Zegadłach Dzień Kukurydzy w Gospodarstwie Rodziny Kuleszów w Rębiszewie Zegadłach Dzień Kukurydzy w Gospodarstwie Rodziny Kuleszów w Rębiszewie Zegadłach Bogdan Godlewski, specjalista ds. hodowli SHiUZ Bydgoszcz Oddział w Piątnicy, przedstawia najświeższe wyniki oceny buhajów. Dzień Kukurydzy w Gospodarstwie Rodziny Kuleszów w Rębiszewie Zegadłach
Dzień Kukurydzy w Gospodarstwie Rodziny Kuleszów w Rębiszewie Zegadłach Dzień Kukurydzy w Gospodarstwie Rodziny Kuleszów w Rębiszewie Zegadłach Dzień Kukurydzy w Gospodarstwie Rodziny Kuleszów w Rębiszewie Zegadłach Dzień Kukurydzy w Gospodarstwie Rodziny Kuleszów w Rębiszewie Zegadłach
Dzień Kukurydzy w Gospodarstwie Rodziny Kuleszów w Rębiszewie Zegadłach Dzień Kukurydzy w Gospodarstwie Rodziny Kuleszów w Rębiszewie Zegadłach
Scroll to top
1