Kliknij, aby wejść do sklepu Cena: 126zł+VAT
BUHAJ Z POLSKIEJ HODOWLI SPARTANIN ET
Indeks gPF 161 | PL005473584552

BELAGRO 2016

W dniach 7-8.06.2016 r. na zaproszenie Ministerstwa Rolnictwa Republiki Białorusi do udziału w Wystawie “BELAGRO 2016”, do Mińska udała się delegacja SHiUZ Bydgoszcz

W dniach 7-8.06.2016 r. na zaproszenie Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Republiki Białorusi do udziału w XXVI Międzynarodowej Wystawie “BELAGRO- 2016”, do Mińska udała się delegacja SHiUZ Bydgoszcz. BELAGRO to coroczna i największa impreza Białorusi przyciągająca firmy związane z wszystkimi aspektami produkcji rolnej, od maszyn począwszy a na przetwórstwie żywności kończąc. W uroczystości rozpoczęcia tej edycji Targów uczestniczyła również polska delegacja z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Panem Krzysztofem Jurgielem na czele.

Wizyta SHiUZ Bydgoszcz była kolejnym krokiem w uszczegóławianiu współpracy naszej firmy z partnerami z Białorusi. Delegacja w składzie: Mariusz Wykrzykowski – członek Zarządu SHiUZ Bydgoszcz, Ryszard Żukowski – przedstawiciel – członek Izby Przemysłowo-Handlowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Marcin Oszczapiński – dyrektor ds. Kontaktów Międzynarodowych SHiUZ Bydgoszcz spotkała z przedstawicielami BELPLEMŻYWOBJEDINENUA Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywności Republiki Białorusi oraz regionalnych Przedstawicielstw z Grodna i Brześcia. Miłym akcentem i okazją do kontynuacji rozmów było spotkanie z Panem Huniou Henadz – pierwszym zastępcą dyrektora generalnego BELPLEMŻYWOBJEDINENUA, a jego efektem podpisanie “Porozumienia w zakresie współpracy w dziedzinie prac selekcyjno-hodowlanych z konkretnymi zaplanowanymi przedsięwzięciami na rok 2016.”

Nasi rozmówcy przyjęli również zaproszenie do Polski na wystawę AGRO-TECH i IX Ogólnopolską Wystawę Bydła Hodowlanego w Minikowie koło Bydgoszczy.

Oczekujemy na rewizytę i pozdrawiamy !

Scroll to top
1