Ogłoszenie o obowiązku dostarczenia oświadczenia do Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Zarząd Spółki Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy przypomina, że zgodnie z § 5. umowy zbycia udziałów Spółki każdy Udziałowiec, który umowę ze Skarbem Państwa zawarł w 2012 roku ma obowiązek dostarczenia w nieprzekraczalnym terminie do 31.01.2023 roku, pisemnego oświadczenia informującego o liczbie posiadanych udziałów oraz transakcjach zbycia, obciążenia lub...

"Ogłoszenie o obowiązku dostarczenia oświadczenia do Ministerstwa Rozwoju i Technologii"Dowiedz się więcej
Scroll to top
128