Kliknij, aby wejść do sklepu Cena: 20zł+VAT
BUHAJ MIESIĄCA LIPCA SKAUT
Indeks gPF 146 | PL005516568563

AGRO-TECH w Minikowie

Lipiec to tradycyjnie dla SHiUZ Bydgoszcz czas spotkań na  Targach AGRO-TECH w Minikowie i organizowanej w ich ramach Regionalnej Kujawsko-Pomorskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych.

 Lipiec to tradycyjnie dla SHiUZ Bydgoszcz czas spotkań na Międzynarodowych Targach AGRO-TECH w Minikowie i organizowanej w dniach 4-5 lipca w ich ramach Regionalnej Kujawsko-Pomorskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych.

To już szesnasta impreza organizowana przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie i szesnasta w której uczestniczyliśmy jako sponsor.

Gospodarzem tegorocznego stoiska był Prezes Zarządu SHiUZ Bydgoszcz Pan Wiesław Drewnowski, który uhonorowany został Złotą Odznaką Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Gratulujemy wyróżnienia !

Tradycyjną już atrakcją Wystawy był konkurs „Młodego Hodowcy” – pokaz oprowadzania cieląt przez najmłodsze dzieci naszych hodowców. To wdzięczna i najliczniej odwiedzana przez publiczność część Wystawy i tu także byliśmy sponsorem nagradzając wszystkich najmłodszych uczestników upominkami.

Zapewniamy Was, że było to ogromne wyzwanie zarówno dla dzieci jak i prowadzonych zwierząt – upał którego wszyscy doświadczaliśmy był prawdziwie równikowy.

Przy tej okazji cieszy nas również, że mimo tak wymagającej aury nasze stoisko i zorganizowany w jego ramach namiot piknikowy dla naszych Hodowców był tak licznie odwiedzany. Dziękujemy Wszystkim za spotkania i konstruktywne dyskusje.

W ramach Wystawy mieliśmy także zaszczyt wręczyć pamiątkowe dyplomy za zdobyte tytuły Superczempionów i Czempionów na XVI Regionalnej Kujawsko-Pomorskiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych wraz z kuponami na bezpłatne porcje nasienia buhaja INDIR ET z naszej oferty EXCLUSIVE.

Cieszymy się niezmiernie, że Wiceczempionem w kategorii jałowice w wieku 22-24 miesiące została BAJKA 24 należąca do OHZZ w Chodeczku Sp. z o.o., której ojcem jest buhaj BAKARAT będący w naszej ofercie.

 

Wiceczempion Regionalnej Kujawsko-Pomorskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, BAJKA24 należąca do OHZZ w Chodeczku Sp. z o.o., której ojcem jest buhaj BAKARAT

Wiceczempion Regionalnej Kujawsko-Pomorskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, BAJKA 24 należąca do OHZZ w Chodeczku Sp. z o.o., której ojcem jest buhaj BAKARAT

Nagrodzonym życzymy dalszych wspaniałych sukcesów w pracy hodowlanej.

Pan Leszek Hądzlik, Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka odznacza Pana Wiesława Drewnowskiego, Prezesa Zarządu SHiUZ Bydgoszcz, Złotą Odznaką PFHBiPM  Od lewej: Pan Wiesław Drewnowski, Prezes Zarządu SHiUZ Bydgoszcz, Pan Stanisław Kautz, Dyrektor Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz  Pan Stanisław Wyrębski, Sekretarz Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka    Pan Jacek Wyrębski, Prezes Zarządu OHZ Osięciny (z prawej) otrzymuje gratulacje i pamiątkowe dyplomy za zdobycie tytułów superczempionów i czempionów Wystawy w Minikowie od Pana Wiesława Drewnowskiego, Prezesa SHiUZ Bydgoszcz 
   Pan Mirosław Anaczkowski, sędzia oceniający bydło mleczne w czasie Wystawy w Minikowie  Wiceczempion Regionalnej Kujawsko-Pomorskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, BAJKA24 należąca do OHZZ w Chodeczku Sp. z o.o., której ojcem jest buhaj BAKARAT  
 Pstra 9 PL00523350128-7, z hodowli Artura Saganowskiego, córka buhaja JEGIER  Lota PL00528760607-5, z hodowli RSP w Olszewce, córka buhaja z oferty SHiUZ AULNAY  Ocena trzody chlewnej. Z prawej: Pan Dariusz Kowalewski, członek Komisji Sędziowskiej i zarazem specjalista SHiUZ w Bydgoszczy  
Wizyta wyjątkowych gości w namiocie SHiUZ - (od lewej): Pan Piotr Depta, Prezydent Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Bydła i Pan Stanisław Kautz, Dyrektor Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, oraz Gospodarze stoiska: Pan Wiesław Drewnowski, Prezes Zarządu SHiUZ, z Małżonką
       
Scroll to top
1