Kliknij, aby wejść do sklepu Cena: 70zł + VAT
Buhaj dnia ROTERDAM
Indeks gPF 156 | PL005470607346

60-lecie badań i nauczania w Katedrze Genetyki UWM w Olsztynie

21 stycznia odbyła się ważna dla nas i znamienna uroczystość 60-lecia badań i nauczania z zakresu genetyki i podstaw hodowli zwierząt w Katedrze Genetyki Zwierząt UWM w Olsztynie

21 stycznia odbyła się ważna dla nas i znamienna uroczystość 60-lecia badań i nauczania z zakresu genetyki i podstaw hodowli zwierząt w Katedrze Genetyki Zwierząt Wydziału Bioinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W spotkaniu uczestniczyły Władze Uniwersytetu i Wydziału Bioinżynierii oraz – oczywiście – prof. Stanisław Kamiński, który jako aktualny, ale wieloletni już kierownik Katedry Genetyki był zarazem gospodarzem uroczystości i głównym prelegentem. Zaprezentował on historię i stan obecny działalności naukowej i dydaktycznej Katedry.

W spotkaniu brał także udział Pan Wiesław Drewnowski, prezes Zarządu Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Ta obecność to nie tylko wyraz naszego uznania dla wkładu i osiągnięć świata polskiej nauki w rozwój hodowli w Polsce, ale efekt wieloletniej i stałej współpracy SHiUZ Bydgoszcz z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim. Współpracy, która dotyczy Wydziału Bioinżynierii Zwierząt, a w szczególności Katedry Genetyki Zwierząt, którą kieruje Pan prof. Stanisław Kamiński. To właśnie to wsparcie świata nauki sprawia, że jesteśmy w stanie zapewnić najwyższy poziom oferowanej hodowcom bydła mlecznego – genetyki.

Kilka słów o historii naszej współpracy.

Od początku poznania defektów genetycznych typu DUMPS i BLAD nasza firma korzystała z możliwości laboratorium Profesora Kamińskiego uzyskując informacje o nosicielstwie mutacji wywołujących defekty genetyczne (wady wrodzone), dzięki czemu buhaje, które mogłyby zaszkodzić hodowli bydła mlecznego nie były dopuszczane do inseminacji. Następnym krokiem umacniającym naszą współpracę była decyzja założenia Polskiego Banku DNA Buhajów – dzisiaj mija już 12 lat od powstania tego banku. Równolegle, dzięki szczególnemu zaangażowaniu Profesora powstało Laboratorium Genomiki Zwierząt (uznane międzynarodowym certyfikatem). Dzięki tym faktom mogliśmy rozpocząć gromadzenie informacji o genomach tysięcy polskich buhajów, co dało fundamenty do wdrożenia najnowszej metody przewidywania wartości genetycznej bydła – szacowania genomowej wartości hodowlanej (zwanej też selekcją genomową).

Już w 2007 roku, SHiUZ Bydgoszcz jako pierwsza i jedyna stacja inseminacyjna w Polsce zajęła się wdrożeniem technologii selekcji genomowej. Obecnie jesteśmy liderem w tej dziedzinie.

I tak, w 2008 roku, gdy świat pędził do przodu na polu nowoczesnych technologii, Polska nie pozostawała w tyle. Dzięki poświęceniu, pracowitości i ogromnemu zaangażowaniu Pana Profesora Kamińskiego powołano Konsorcjum MASinBULL, którego był głównym inicjatorem, a w latach 2008-2012 – koordynatorem. W tym okresie doprowadził do powstania pierwszej populacji referencyjnej buhajów genomowych, uznania wyników polskiej metody obliczania genomowej wartości hodowlanej przez INTERBULL, wstąpienia do Konsorcjum innych podmiotów hodowlanych (spółki w Poznaniu, Krasem i Łowiczu oraz PFHBiPM) oraz przygotował wprowadzenie polskiego Konsorcjum jako pełnoprawnego członka do Konsorcjum EuroGenomics, skupiającego kraje takie jak Francja, Niemcy, Holandia, Hiszpania. Od tej chwili zostaliśmy członkiem elitarnego klubu hodowlanego Europy uzyskując dostęp do europejskiej bazy genetycznej. Uwieńczeniem naszych wieloletnich prac i starań były wyniki pierwszej oficjalnej genomowej oceny wartości hodowlanej buhajów opublikowanej w sierpniu 2014, gdzie ze stu najlepszych buhajów w Polsce, aż 58 oferowała SHiUZ Bydgoszcz, zostawiając pozostałe krajowe spółki w tyle.

Prof. Stanisław Kamiński czynnie włączył się w proces upowszechniania oceny genomowej. Wspólnie rozpoczęliśmy cykl wykładów pt. „Akademia Genomowa”, które odbywały się głównie w Katedrze Genetyki Zwierząt Wydziału Bioinżynierii UWM w Olsztynie, a były skierowane do hodowców, aby przybliżyć im zagadnienie selekcji genomowej i wprowadzić do świata nowoczesnej genetyki.

Serdecznie gratulujemy Katedrze Genetyki Zwierząt wspaniałego Jubileuszu 60-lecia badań i nauczania z zakresu genetyki i podstaw hodowli zwierząt. Gratulujemy osiągnięć naukowych i życzymy, aby nasza współpraca nadal pomyślnie się rozwijała przynosząc kolejne, rewolucyjne zmiany w polskiej hodowli i zapewniła jej dalszy rozwój.  

Pierwszy z prawej: prof. Stanisław Kamiński, kierownik Katedry Genetyki Wydziału Bioinżynierii UWM w Olsztynie, w otoczeniu grona profesorskiego Pan Wiesław Drewnowski, prezes SHiUZ Bydgoszcz (w środku), wręcza prof. Stanisławowi Kamińskiemu pamiątkowy dyplom jubileuszowy, towarzyszy mu Pan Łukasz Krezymon, menedżer SHiUZ Bydgoszcz (Od lewej) Pan Zdzisław Szewczak, dyrektor biura PFHBiPM Oddział w Olsztynie, prof. Stanisław Kamiński
Scroll to top
1