Kliknij, aby wejść do sklepu Cena: 20zł+VAT
BUHAJ MIESIĄCA LIPCA SKAUT
Indeks gPF 146 | PL005516568563

Regulamin akcji marketingowej „Kubek za zgodę marketingową”

 1. Organizatorem akcji marketingowej „Kubek za zgodę marketingową” zwaną dalej Akcją jest Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy (adres: ul. Zamczysko 9a, 85-689 Bydgoszcz, NIP 554-24-06-600) zwana dalej Stacją.
 2. Akcja marketingowa trwa od 11 czerwca do 31 sierpnia 2021r. lub wyczerpania zapasów kubków. Stacja zastrzega sobie prawo zakończenia akcji w dowolnym terminie bez podania przyczyn lub jej przedłużenia bez powiadomienia.
 3. W Akcji mogą uczestniczyć wyłącznie Klienci Stacji, którzy dokonali w 2021 roku zakupu nasienia buhajów z oferty Stacji lub można zweryfikować skorzystanie z produktów Stacji w 2021r. przez Klienta poprzez system rejestracji dokumentów inseminacyjnych Insemic. Z wyłączeniem Klientów, którzy udzielili przed dniem 1 czerwca 2021r. zgody na przesyłanie informacji marketingowych Stacji drogą elektroniczną. Za Klienta Stacji na potrzeby Akcji, uważa się właściciela stada krów utrzymywanego na potrzeby własne pod istniejącym adresem lokalizacyjnym przypisanym danej osobie.
 4. Celem Akcji jest przesyłanie informacji o ofertach marketingowych Spółki drogą mailową lub telefoniczną, dokonywanie pomiarów statystycznych i analiz oraz profilowania ( 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z uzasadnionych interesów administratora, polegających na marketingu własnych produktów) do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub cofnięcia zgody.
 5. Administratorem danych jest Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Zamczysko 9a (85-689 Bydgoszcz) NIP 554-24-06-600, tel. 52 328 03 01.
 6. Klienci, którzy udzielą za pomocą formularza na stronie shiuz.pl zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych Stacji oraz na wysyłkę informacji handlowych drogą elektroniczną otrzymają kubek termiczny (1 szt.) po pozytywnej weryfikacji poprawności danych i pod warunkiem zakupu nasienia buhajów lub korzystania z inseminacji nasieniem z oferty Stacji w 2021r. Z jednego adresu zamieszkania oraz jednego adresu mailowego może być wysłane wyłącznie jedno zgłoszenie udziału w akcji (zgoda marketingowa). W przypadku stwierdzenia kilku zgłoszeń z jednego adresu zamieszkania lub adresu mailowego Klient otrzyma tylko jeden egzemplarz kubka termicznego. Kubek będzie dostarczany pod podany w formularzu adres zamieszkania za pośrednikiem pracownika Stacji lub przesyłką na koszt Stacji. Termin wysyłki i dostawy określa Stacja.
 7. Po wprowadzeniu danych osobowych i potwierdzeniu zgody na przetwarzanie danych za pomocą formularza na stronie www Stacji, Klient otrzyma wiadomość e-mail w celu potwierdzenia prawidłowości podanych danych. Po odesłaniu maila potwierdzającego przez Klienta nastąpi weryfikacja podanych danych i przyznanie kubka termicznego po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków.
 8. Administratorem danych osobowych jest Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, adres: ul. Zamczysko 9a, 85-689 Bydgoszcz, dane kontaktowe: nr tel. (52) 328 03 01, e-mail: bydgoszcz@shiuz.pl.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie art. 6. ust. 1 lit a i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”).
 10. Dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom, za wyjątkiem upoważnionych na podstawie prawa.
 11. Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub złożenia sprzeciwu.
 12. Przysługujące prawa Uczestnika Akcji:
 • dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania danych oraz ich poprawiania,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania skutkuje niemożnością pełnej realizacji celu, do którego mają zostać wykorzystane.
 2. Dane osobowe mogą zostać użyte do profilowania osób, których dotyczą w szczególności w celu przedstawiania spersonalizowanych ofert promocyjnych.

 

 

Scroll to top
1