NA SPRZEDAŻ: Nieruchomości gruntowe (działki gruntu) niezabudowane, położone w miejscowościach MARKOWSKIE i URBANKI (gm. WIELICZKI, pow. OLECKO, woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE)

Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt spółka z o.o. w Bydgoszczy posiada na sprzedaż nieruchomości gruntowe (działki gruntu) niezabudowane, stanowiące własność Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt spółki z o.o. w Bydgoszczy położone w miejscowościach MARKOWSKIE i URBANKI w gminie Wieliczki , powiat olecki, woj. warmińsko-mazurskie:

Lp.

Nr działki

Powierzchnia działki w ha

Położenie

Cena sprzedaży

Mapa

1.

81

24,5200

Markowskie

645.000,00 zł

Markowskie, działka nr 81

2.

86

2,6700

Markowskie

82.000,00 zł

Markowskie, działka nr 86

3.

127

3,3600

Markowskie

93.000,00 zł

Markowskie, działka nr 127

4.

128

1,6700

Markowskie

38.000,00 zł

Markowskie, działka nr 128

5.

235

0,0600

Markowskie

2.000,00 zł

Markowskie, działka nr 235

6.

25/2

1,0700

Urbanki

25.000,00 zł

Urbanki, działka nr 25/2

Działki ewidencyjne numer: 81, 86, 126, 127, 128, 235 położone są w miejscowości Markowskie (obręb Markowskie), gm. Wieliczki, powiat olecki, dla których Sąd Rejonowy w Olecku prowadzi Księgę Wieczystą nr OL1C/00000464/1.

Działka ewidencyjna numer 25/2 położona jest w miejscowości Urbanki (obręb Urbanki), gm. Wieliczki, powiat olecki, dla których Sąd Rejonowy w Olecku prowadzi Księgę Wieczystą nr OL1C/00000474/4.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieliczki zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXII/184/10 z dnia 29.04.2010r., przedmiotowe nieruchomości położone są na terenie o dominującej funkcji rolniczej.

Wszelkie informacje o stanie nieruchomości można uzyskać osobiście lub telefonicznie u Pana Mariusza Wykrzykowskiego pod nr tel. 602 254 549.

Działki można oglądać po uprzednim telefonicznym umówieniu się na spotkanie z Panem Grzegorzem Wojtkielewiczem, tel. 606 110 205.

Scroll to top
1