WOLFSAULN

FR8554547574 TL TV
gPF 147
IE 2042 Kategoria POKRÓJ Data urodzenia: 2021-01-17 Hodowca: EBP
OBORN ETL
BORN P
MACY ETL
WOLFPLIZZ
JAZZ
WOLFNELIE
ABBOTT
WOLFLACEY 2
  • Buhaj prawie idealny
  • Zrównoważona produkcja mleka z dobrą suchą masą
  • Nogi o mocnej racicy, wybitnie równoległe
  • Idealnie ustawione, szerokie zady
  • Idealna długość strzyków
  • Córki przydatne do doju robotem z istotną cechą – mocnym
    więzadłem wymienia
  • Zdrowe mleko ze zdrowych wymion
Podineks produkcji

Podindeks ogólny pokroju

Podindeks ramy ciała

Podindeks siły mleczności

Podindeks nóg i racic

Podindeks wymienia

140

Podindeks płodności

WH kom. somat.

Indeks gPF

WH dług.

Ml kg

Tłuszcz kg

,

Tłuszcz procent

,

Białko kg

,

Białko procent

,

Indeks prod. kg

,

LP

Szacowana wartość hodowlana cech produkcyjnych
Mleko, kg
590
Tłuszcz
46,2 kg / 0,27%
Białko
29,1 kg / 0,12%
Powtarzalność oceny
0,71-0,77 *
Indeks produkcyjny, kg
104,4
* w zależności od prezentowanej cechy produkcyjnej
Podindeksy
produkcyjny
125
płodności
104
Wartość hodowlana dla:
komórek somatycznych
129
długowieczności
125
Kaliber
mały
duży
Typ
niepożądany
pożądany
Nogi
niepożądane
pożądane
Wymię
niepożądane
pożądane
Ogólna
niepożądana
pożądana
Krzyż
niski
wysoki
Głębokość tułowia
płytki
głęboki
Szerokość klatki piersiowej
wąska
szeroka
Ustawienie zadu
uniesiony
spadzisty
Szerokość zadu
wąski
szeroki
Postawa tylnych nóg
pionowa
90
podsiebna
Racice
długa
119
krótka
Nogi tylne
iksowate
113
równoległe
Zawieszenie przed. wymienia
luźne
129
mocne
Zawieszenie tyl. wymienia
niskie
125
wysokie
Więzadło środ. wymienia
słabe
113
mocne
Położenie wymienia
niskie
136
wysokie
Szerokość wymienia
wąskie
110
szerokie
Ustawienie strzyków
szerokie
128
wąskie
Długość strzyków
krótkie
94
długie
Ustawienie strzyków - tył
zewnętrzne
114
wewnętrzne
Charakter mleczny
ordynarny
114
szlachetny
Scroll to top
1