SENSAS

FR2253773310 TL TV
gPF 152
IE 2287 Kategoria ZDROWOTNOŚĆ Data urodzenia: 2021-01-18 Hodowca: EBP
COMPLEX
OLIVIA
DE122451166
OLIVIA
CARTER
MARMARA
ANAMUR
ISTANBUL
 • Mleko spełniające wymagania mleczarni – z wysokim

  składem komponentów tłuszczu i białka

 • Specjalista od poprawy budowy wymion
 • Daje wymiona wybitnie dobrze przystosowane do doju

  robotem

 • Zapewnia wymóg wystąpienia dłuższych strzyków
 • Superniska zawartość komórek somatycznych jako jeden

  z atutów

 • Posiada gen CSN2 A2A2
Podineks produkcji

Podindeks ogólny pokroju

Podindeks ramy ciała

Podindeks siły mleczności

Podindeks nóg i racic

Podindeks wymienia

136

Podindeks płodności

WH kom. somat.

Indeks gPF

WH dług.

Ml kg

Tłuszcz kg

Tłuszcz procent

,

Białko kg

,

Białko procent

,

Indeks prod. kg

,

LP

Szacowana wartość hodowlana cech produkcyjnych
Mleko, kg
922
Tłuszcz
55 kg / 0,2%
Białko
41,4 kg / 0,13%
Powtarzalność oceny
0,71-0,77 *
Indeks produkcyjny, kg
137,8
* w zależności od prezentowanej cechy produkcyjnej
Podindeksy
produkcyjny
135
płodności
113
Wartość hodowlana dla:
komórek somatycznych
123
długowieczności
121
Kaliber
mały
duży
Typ
niepożądany
pożądany
Nogi
niepożądane
pożądane
Wymię
niepożądane
pożądane
Ogólna
niepożądana
pożądana
Krzyż
niski
wysoki
Głębokość tułowia
płytki
głęboki
Szerokość klatki piersiowej
wąska
szeroka
Ustawienie zadu
uniesiony
spadzisty
Szerokość zadu
wąski
szeroki
Postawa tylnych nóg
pionowa
90
podsiebna
Racice
długa
119
krótka
Nogi tylne
iksowate
113
równoległe
Zawieszenie przed. wymienia
luźne
129
mocne
Zawieszenie tyl. wymienia
niskie
125
wysokie
Więzadło środ. wymienia
słabe
113
mocne
Położenie wymienia
niskie
136
wysokie
Szerokość wymienia
wąskie
110
szerokie
Ustawienie strzyków
szerokie
128
wąskie
Długość strzyków
krótkie
94
długie
Ustawienie strzyków - tył
zewnętrzne
114
wewnętrzne
Charakter mleczny
ordynarny
114
szlachetny
Scroll to top
1