PIRATE LP

FR8576618411 TL TV
gPF 142
IE 1780 Kategoria PRODUKCJA Data urodzenia: 2019-04-02 Hodowca: EBP
KEITH
KERRIGAN
JOLENE
NEIGE LP
SPARK
LIANE PR
DEFENDER
CARLA
  • Z rodziny słynnej REGANCREST S CHASSITY, matki buhaja GOLD CHIP
  • Idealny pokrój
  • Buhaj kompletny, ze zrównoważoną produkcją i ekstra suchą masą
  • Zdrowe mleko ze zdrowych wymion
  • Daje wybitnie, długowieczne córki
Podineks produkcji

Podindeks ogólny pokroju

Podindeks ramy ciała

Podindeks siły mleczności

Podindeks nóg i racic

Podindeks wymienia

134

Podindeks płodności

WH kom. somat.

Indeks gPF

WH dług.

Ml kg

Tłuszcz kg

Tłuszcz procent

,

Białko kg

Białko procent

,

Indeks prod. kg

,

LP

Szacowana wartość hodowlana cech produkcyjnych
Mleko, kg
807
Tłuszcz
48 kg / 0,18%
Białko
37 kg / 0,12%
Powtarzalność oceny
0,72-0,79 *
Indeks produkcyjny, kg
121,6
* w zależności od prezentowanej cechy produkcyjnej
Podindeksy
produkcyjny
129
płodności
98
Wartość hodowlana dla:
komórek somatycznych
132
długowieczności
121
Kaliber
mały
duży
Typ
niepożądany
pożądany
Nogi
niepożądane
pożądane
Wymię
niepożądane
pożądane
Ogólna
niepożądana
pożądana
Krzyż
niski
wysoki
Głębokość tułowia
płytki
głęboki
Szerokość klatki piersiowej
wąska
szeroka
Ustawienie zadu
uniesiony
spadzisty
Szerokość zadu
wąski
szeroki
Postawa tylnych nóg
pionowa
90
podsiebna
Racice
długa
119
krótka
Nogi tylne
iksowate
113
równoległe
Zawieszenie przed. wymienia
luźne
129
mocne
Zawieszenie tyl. wymienia
niskie
125
wysokie
Więzadło środ. wymienia
słabe
113
mocne
Położenie wymienia
niskie
136
wysokie
Szerokość wymienia
wąskie
110
szerokie
Ustawienie strzyków
szerokie
128
wąskie
Długość strzyków
krótkie
94
długie
Ustawienie strzyków - tył
zewnętrzne
114
wewnętrzne
Charakter mleczny
ordynarny
114
szlachetny
Scroll to top
1