OS FILON

PL005517734974 TL TV
gPF 141
IE 2202 Kategoria ZDROWOTNOSĆ Data urodzenia: 2020-01-19 Hodowca: OHZ Osięciny Sp. z o.o.
FEDORA
BANDARES
SANDY-VALLEY KB LIBERTY
LOWENA 11
CONCERT
LOWENA 6
JOCLASSIC
LOWENA 2
  • Sukces osięcińskiej hodowli
  • Buhaj wywodzący się ze starej, słynnej, polskiej linii matecznej
  • Wysoka zawartość składników mleka, zwłaszcza docenionego ostatnio tłuszczu
  • Do kojarzeń krów o szablastych nogach
  • Istotnie wzmacnia budowę racic
  • Specyfika budowy wymion przydatnych do doju robotem
  • Buhaj kompaktowy – produkcja, pokrój i fitness w jednym
Podineks produkcji

Podindeks ogólny pokroju

Podindeks ramy ciała

Podindeks siły mleczności

Podindeks nóg i racic

Podindeks wymienia

130

Podindeks płodności

WH kom. somat.

Indeks gPF

WH dług.

Ml kg

Tłuszcz kg

Tłuszcz procent

Białko kg

Białko procent

Indeks prod. kg

LP

Szacowana wartość hodowlana cech produkcyjnych
Mleko, kg
506
Tłuszcz
52 kg / 0,39%
Białko
35,9 kg / 0,24%
Powtarzalność oceny
0,69-0,73 *
Indeks produkcyjny, kg
123,8
* w zależności od prezentowanej cechy produkcyjnej
Podindeksy
produkcyjny
130
płodności
108
Wartość hodowlana dla:
komórek somatycznych
123
długowieczności
129
Kaliber
mały
duży
Typ
niepożądany
pożądany
Nogi
niepożądane
pożądane
Wymię
niepożądane
pożądane
Ogólna
niepożądana
pożądana
Krzyż
niski
wysoki
Głębokość tułowia
płytki
głęboki
Szerokość klatki piersiowej
wąska
szeroka
Ustawienie zadu
uniesiony
spadzisty
Szerokość zadu
wąski
szeroki
Postawa tylnych nóg
pionowa
90
podsiebna
Racice
długa
119
krótka
Nogi tylne
iksowate
113
równoległe
Zawieszenie przed. wymienia
luźne
129
mocne
Zawieszenie tyl. wymienia
niskie
125
wysokie
Więzadło środ. wymienia
słabe
113
mocne
Położenie wymienia
niskie
136
wysokie
Szerokość wymienia
wąskie
110
szerokie
Ustawienie strzyków
szerokie
128
wąskie
Długość strzyków
krótkie
94
długie
Ustawienie strzyków - tył
zewnętrzne
114
wewnętrzne
Charakter mleczny
ordynarny
114
szlachetny
Scroll to top
1