OS FILON

PL005517734974 TL TV
gPF 147
IE 2155 Kategoria ZDROWOTNOŚĆ Data urodzenia: 2020-01-19 Hodowca: OHZ Osięciny Sp. z o.o.
FEDORA
BANDARES
SANDY-VALLEY KB LIBERTY
LOWENA 11
CONCERT
LOWENA 6
JOCLASSIC
LOWENA 2
  • Sukces osięcińskiej hodowli
  • Buhaj wywodzący się ze starej, słynnej, polskiej
    linii matecznej
  • Wysoka zawartość składników mleka, zwłaszcza
    docenionego ostatnio tłuszczu
  • Istotnie wzmacnia budowę racic
  • Specyfika budowy wymion przydatnych do doju robotem
  • Buhaj kompaktowy – produkcja, pokrój i fitness w jednym
Podineks produkcji

Podindeks ogólny pokroju

Podindeks ramy ciała

Podindeks siły mleczności

Podindeks nóg i racic

Podindeks wymienia

128

Podindeks płodności

WH kom. somat.

Indeks gPF

WH dług.

Ml kg

Tłuszcz kg

,

Tłuszcz procent

,

Białko kg

Białko procent

,

Indeks prod. kg

,

LP

Szacowana wartość hodowlana cech produkcyjnych
Mleko, kg
437
Tłuszcz
51,4 kg / 0,41%
Białko
34 kg / 0,24%
Powtarzalność oceny
0,70-0,74 *
Indeks produkcyjny, kg
119,4
* w zależności od prezentowanej cechy produkcyjnej
Podindeksy
produkcyjny
130
płodności
113
Wartość hodowlana dla:
komórek somatycznych
123
długowieczności
129
Kaliber
mały
duży
Typ
niepożądany
pożądany
Nogi
niepożądane
pożądane
Wymię
niepożądane
pożądane
Ogólna
niepożądana
pożądana
Krzyż
niski
wysoki
Głębokość tułowia
płytki
głęboki
Szerokość klatki piersiowej
wąska
szeroka
Ustawienie zadu
uniesiony
spadzisty
Szerokość zadu
wąski
szeroki
Postawa tylnych nóg
pionowa
90
podsiebna
Racice
długa
119
krótka
Nogi tylne
iksowate
113
równoległe
Zawieszenie przed. wymienia
luźne
129
mocne
Zawieszenie tyl. wymienia
niskie
125
wysokie
Więzadło środ. wymienia
słabe
113
mocne
Położenie wymienia
niskie
136
wysokie
Szerokość wymienia
wąskie
110
szerokie
Ustawienie strzyków
szerokie
128
wąskie
Długość strzyków
krótkie
94
długie
Ustawienie strzyków - tył
zewnętrzne
114
wewnętrzne
Charakter mleczny
ordynarny
114
szlachetny
Scroll to top
1