OHIO

FR6125092769 TL TV
gPF 137
IE 2119 Kategoria POKRÓJ Data urodzenia: 2018-03-31 Hodowca: EBP
HOTSHOT
HOTSHOT
KINGEMERLING HALGN FLAME
MELBA
GAMBLER
JOLIE
OAK
ELEGANTE
  • Jeden z lepszych synów buhaja HOTSHOT
  • Pochodzi z rodziny Peckenstein Luke Kirsten, tej samej, co topowa jałówka sprzedana na paryskiej wystawie Simagena za cenę 130 000 euro
  • Wybitnie korzystne ustawienie zdrowych nóg
  • Wymiona nadające się do doju robotem
  • Daje spokojne potomstwo
Podineks produkcji

Podindeks ogólny pokroju

Podindeks ramy ciała

Podindeks siły mleczności

Podindeks nóg i racic

Podindeks wymienia

128

Podindeks płodności

WH kom. somat.

Indeks gPF

WH dług.

Ml kg

Tłuszcz kg

,

Tłuszcz procent

,

Białko kg

,

Białko procent

,

Indeks prod. kg

,

LP

Szacowana wartość hodowlana cech produkcyjnych
Mleko, kg
505
Tłuszcz
39,3 kg / 0,23%
Białko
24,1 kg / 0,1%
Powtarzalność oceny
0,73-0,79 *
Indeks produkcyjny, kg
87,5
* w zależności od prezentowanej cechy produkcyjnej
Podindeksy
produkcyjny
119
płodności
110
Wartość hodowlana dla:
komórek somatycznych
126
długowieczności
129
Kaliber
mały
duży
Typ
niepożądany
pożądany
Nogi
niepożądane
pożądane
Wymię
niepożądane
pożądane
Ogólna
niepożądana
pożądana
Krzyż
niski
wysoki
Głębokość tułowia
płytki
głęboki
Szerokość klatki piersiowej
wąska
szeroka
Ustawienie zadu
uniesiony
spadzisty
Szerokość zadu
wąski
szeroki
Postawa tylnych nóg
pionowa
90
podsiebna
Racice
długa
119
krótka
Nogi tylne
iksowate
113
równoległe
Zawieszenie przed. wymienia
luźne
129
mocne
Zawieszenie tyl. wymienia
niskie
125
wysokie
Więzadło środ. wymienia
słabe
113
mocne
Położenie wymienia
niskie
136
wysokie
Szerokość wymienia
wąskie
110
szerokie
Ustawienie strzyków
szerokie
128
wąskie
Długość strzyków
krótkie
94
długie
Ustawienie strzyków - tył
zewnętrzne
114
wewnętrzne
Charakter mleczny
ordynarny
114
szlachetny
Scroll to top
1