OHIO

FR6125092769
gPF 140
IE 2090 Kategoria ZDROWOTNOŚĆ Data urodzenia: 2018-03-31 Hodowca: EBP
HOTSHOT
HOTSHOT
KINGEMERLING HALGN FLAME
MELBA
GAMBLER
JOLIE
OAK
ELEGANTE
  • Jeden z lepszych synów buhaja HOTSHOT
  • Pochodzi z rodziny Peckenstein Luke Kirsten, tej samej, co topowa jałowka sprzedana na paryskiej wystawie Simagena za cenę 130 000 euro
  • Odporne na uszkodzenia i wytrzymałe racice RL 1,7 / RP 0,1
  • Wybitnie korzystne ustawienie zdrowych nog (widok z tyłu 121 – rownoległe)
  • Wymiona nadające się do doju robotem
  • Daje spokojne potomstwo
  • CSN2 A1A1
  • ŁATWE PORODY
Podineks produkcji

Podindeks ogólny pokroju

Podindeks ramy ciała

Podindeks siły mleczności

Podindeks nóg i racic

Podindeks wymienia

132

Podindeks płodności

WH kom. somat.

Indeks gPF

WH dług.

Ml kg

Tłuszcz kg

Tłuszcz procent

Białko kg

Białko procent

Indeks prod. kg

LP

Szacowana wartość hodowlana cech produkcyjnych
Mleko, kg
745
Tłuszcz
45,2 kg / 0,18%
Białko
28,3 kg / 0,05%
Powtarzalność oceny
0,74-0,78 *
Indeks produkcyjny, kg
101,8
* w zależności od prezentowanej cechy produkcyjnej
Podindeksy
produkcyjny
124
płodności
109
Wartość hodowlana dla:
komórek somatycznych
125
długowieczności
135
Kaliber
mały
111
duży
Typ
niepożądany
pożądany
Nogi
niepożądane
125
pożądane
Wymię
niepożądane
132
pożądane
Ogólna
niepożądana
127
pożądana
Krzyż
niski
119
wysoki
Głębokość tułowia
płytki
112
głęboki
Szerokość klatki piersiowej
wąska
107
szeroka
Ustawienie zadu
uniesiony
spadzisty
Szerokość zadu
wąski
108
szeroki
Postawa tylnych nóg
pionowa
90
podsiebna
Racice
długa
119
krótka
Nogi tylne
iksowate
113
równoległe
Zawieszenie przed. wymienia
luźne
129
mocne
Zawieszenie tyl. wymienia
niskie
125
wysokie
Więzadło środ. wymienia
słabe
113
mocne
Położenie wymienia
niskie
136
wysokie
Szerokość wymienia
wąskie
110
szerokie
Ustawienie strzyków
szerokie
128
wąskie
Długość strzyków
krótkie
94
długie
Ustawienie strzyków - tył
zewnętrzne
114
wewnętrzne
Charakter mleczny
ordynarny
114
szlachetny
Scroll to top
1