OAKLEY

DE0360592435
gPF 140
IE 1730 Kategoria POKRÓJ Data urodzenia: 2018-07-06 Hodowca: EBP
HARTLEY
HANG-TIME
DE-SU SUPERSIRE 3354
DE359528168
BARCLEY
DE357580196
GIANT
DE356150994
  • Odległy rodowód Hartley x Barcley x Giant
  • Buhaj o kompletnym profilu
  • Wysoka zawartość białka i tłuszczu w mleku
  • Racice odporne na uszkodzenia (RL 1,1)
  • Wydłuża strzyki
  • Wymiona super zbudowane, o wysokim położeniu i mocnym więzadle środkowym
  • Do kojarzenia krów nerwowych – daje łagodne usposobienie
  • Do zastosowania dla krów dojonych robotem
  • CASK AB CSN2 A2A2
  • NORMALNE PORODY
Podineks produkcji

Podindeks ogólny pokroju

Podindeks ramy ciała

Podindeks siły mleczności

Podindeks nóg i racic

Podindeks wymienia

138

Podindeks płodności

WH kom. somat.

Indeks gPF

WH dług.

Ml kg

Tłuszcz kg

Tłuszcz procent

Białko kg

Białko procent

Indeks prod. kg

LP

Szacowana wartość hodowlana cech produkcyjnych
Mleko, kg
815
Tłuszcz
44,6 kg / 0,14%
Białko
34,5 kg / 0,1%
Powtarzalność oceny
0,74-0,77 *
Indeks produkcyjny, kg
113,6
* w zależności od prezentowanej cechy produkcyjnej
Podindeksy
produkcyjny
127
płodności
115
Wartość hodowlana dla:
komórek somatycznych
111
długowieczności
126
Kaliber
mały
106
duży
Typ
niepożądany
pożądany
Nogi
niepożądane
120
pożądane
Wymię
niepożądane
137
pożądane
Ogólna
niepożądana
134
pożądana
Krzyż
niski
123
wysoki
Głębokość tułowia
płytki
105
głęboki
Szerokość klatki piersiowej
wąska
111
szeroka
Ustawienie zadu
uniesiony
spadzisty
Szerokość zadu
wąski
109
szeroki
Postawa tylnych nóg
pionowa
90
podsiebna
Racice
długa
119
krótka
Nogi tylne
iksowate
113
równoległe
Zawieszenie przed. wymienia
luźne
129
mocne
Zawieszenie tyl. wymienia
niskie
125
wysokie
Więzadło środ. wymienia
słabe
113
mocne
Położenie wymienia
niskie
136
wysokie
Szerokość wymienia
wąskie
110
szerokie
Ustawienie strzyków
szerokie
128
wąskie
Długość strzyków
krótkie
94
długie
Ustawienie strzyków - tył
zewnętrzne
114
wewnętrzne
Charakter mleczny
ordynarny
114
szlachetny
Scroll to top
1